Follow
Gül Erkol Bayram
Title
Cited by
Cited by
Year
Gastronomi turizmi üzerine kavramsal bir inceleme
B Zengin, H Uyar, G Erkol
Ulusal Turizm Kongresi 1, 16, 2015
592015
Turist rehberliği meslek kanununun profesyonel turist rehberlerince değerlendirilmesi
B Zengin, E Nuray, GE BAYRAM
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (2), 142-156, 2017
272017
Motivasyonun demografik ve mesleki özelliklere göre farklılaşması: Turist rehberleri üzerine bir araştırma
GE Bayram
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 12 (48), 257-271, 2017
252017
İslami bakış açısıyla helâl turizm
Fİ DİNÇER, GE BAYRAM
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (1), 26-42, 2017
232017
Kadın Girişimciler ve Turizm: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Sinop İlinde Bir Araştırma
GE BAYRAM
202018
Şanlıurfa’da bulunan yöresel yiyecek-içecek işletmelerinin pazarlama stratejilerinin şehrin turizm açısından pazarlanabilirliğine etkileri
G Erkol, B Zengin
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (9), 599-614, 2015
162015
Sexual harassment, psychological well-being, and job satisfaction of female tour guides: The effects of social and organizational support
Z Alrawadieh, D Demirdelen Alrawadieh, HGT Olya, G Erkol Bayram, ...
Journal of Sustainable Tourism 30 (7), 1639-1657, 2022
142022
Etik değerler ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine turizm işletmeleri örneğinde bir araştırma
GE Bayram
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2), 228-259, 2018
142018
Gastronomi turlarının coğrafi işaretli ürünler aracılığı ile oluşturulması: Batı Karadeniz turları örneği
Ş KARGİGLİOĞLU, GE BAYRAM, Y ÇETİN
Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research 3 (4), 624-639, 2019
122019
BÖLGE TURİZMİNİ PLANLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
G Erkol, B ZENGİN
112015
Turist Rehberlerinde Duygusal Zeka, Motivasyon, Performans İlişkisi
GE BAYRAM
Turizm Akademik Dergisi 6 (2), 43-59, 2019
82019
Sürdürülebilir turizm: Bibliyometrik analiz. 1
G Erkol Bayram, AT Bayram, E Karaçar
1st International Sustainable Tourism Congress, 2017
82017
Rehberlik mesleğinde bir engel olarak cinsiyet ayrımcılığı: Bayan turist rehberleri üzerine bir araştırma, 15
B Zengin, G Erkol, N Eker
Ulusal Turizm Kongresi 1144, 1159, 2014
82014
Şanlıurfa Kültür ve İnanç Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
S Kürkçüoğlu, G Erkol
Uluslar arası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı, Necmettin Erbakan …, 2013
82013
Impact of information technology on tourism
GE Bayram
The emerald handbook of ICT in tourism and hospitality, 2020
7*2020
Sinop İlinin Turizm Odaklı Gelişimine Dair Turist Rehberlerinin Rolleri ve Görüşleri
GE BAYRAM
Turist Rehberliği Dergisi(TURED) 2 (2), 57-71, 2019
72019
The Importance of Ecotourism Consciousness on Tour Guiding Education
GÜL ERKOL BAYRAM, E KARAÇAR, ALİT BAYRAM
Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 40-50, 2017
7*2017
Sürdürülebilir kalkınma için turizm: Şanlıurfa’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının görüşleri
G Erkol Bayram, AT Bayram, O Altunöz
ÜNİDAP Bölgesel Kalkınma Konferansı 28, 30, 2016
72016
Kadın Rehberlerin Toplumsal Rolleri ve Çalışma Yaşamında Karşılaşılan Cinsiyet Temelli Sorunlar
GE Bayram, MS İpar, M Keskin, S Ak
Editör) Hacıoğlu, N., Avcıkurt, C., Kılıç, A. ve Yıldırım, HU: Turist …, 2018
62018
The Routledge Handbook of Community Based Tourism Management: Concepts, Issues & Implications
SK Walia
Routledge, 2020
42020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20