Follow
Gül Erkol Bayram
Title
Cited by
Cited by
Year
Gastronomi turizmi üzerine kavramsal bir inceleme
B Zengin, H Uyar, G Erkol
Ulusal Turizm Kongresi 1, 16, 2015
792015
Sexual harassment, psychological well-being, and job satisfaction of female tour guides: The effects of social and organizational support
Z Alrawadieh, DD Alrawadieh, HGT Olya, GE Bayram, OC Kahraman
Gender and Tourism Sustainability, 186-204, 2023
462023
Turist rehberliği meslek kanununun profesyonel turist rehberlerince değerlendirilmesi
B Zengin, E Nuray, GE BAYRAM
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (2), 142-156, 2017
422017
Motivasyonun demografik ve mesleki özelliklere göre farklılaşması: Turist rehberleri üzerine bir araştırma
GE Bayram
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 12 (48), 257-271, 2017
342017
İslami bakış açısıyla helal turizm
Fİ DİNÇER, GE BAYRAM
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (1), 26-42, 2017
312017
Gastronomi turlarının coğrafi işaretli ürünler aracılığı ile oluşturulması: Batı Karadeniz turları örneği
Ş KARGİGLİOĞLU, GE BAYRAM, Y ÇETİN
Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research 3 (4), 624-639, 2019
252019
Kadın Girişimciler ve Turizm: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Sinop İlinde Bir Araştırma
GE BAYRAM
252018
Leadership styles and sustainable organizational energy in family business: modeling non-compensatory and nonlinear relationships
HO Abdullah, N Atshan, H Al-Abrrow, A Alnoor, M Valeri, G Erkol Bayram
Journal of Family Business Management 13 (4), 1104-1131, 2023
232023
Impact of information technology on tourism
GE Bayram
The emerald handbook of ICT in tourism and hospitality, 243-257, 2020
23*2020
Şanlıurfa’da bulunan yöresel yiyecek-içecek işletmelerinin pazarlama stratejilerinin şehrin turizm açısından pazarlanabilirliğine etkileri
G Erkol, B Zengin
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (9), 599-614, 2015
222015
Rehberlik mesleğinde bir engel olarak cinsiyet ayrımcılığı: Bayan turist rehberleri üzerine bir araştırma, 15
B Zengin, G Erkol, N Eker
Ulusal Turizm Kongresi 1144, 1159, 2014
222014
İnanç turizminin turistik destinasyon pazarlamasındaki yeri ve önemi: Göbekli Tepe örneği
TF Çakmak
Unpublished MA Thesis, İstanbul University, Institute of Social Sciences …, 2014
212014
Turist Rehberlerinde Duygusal Zeka, Motivasyon, Performans İlişkisi
GE BAYRAM
Turizm Akademik Dergisi 6 (2), 43-59, 2019
202019
Etik değerler ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine turizm işletmeleri örneğinde bir araştırma
GE Bayram
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2), 228-259, 2018
172018
BÖLGE TURİZMİNİ PLANLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
G Erkol, B Zengin
132015
Şanlıurfa Kültür ve İnanç Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
S Kürkçüoğlu, G Erkol
Uluslar arası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı, Necmettin Erbakan …, 2013
132013
Setting a brand image through film tourism.
GE Bayram
Sustainable destination branding and marketing: strategies for tourism …, 2020
11*2020
Sinop İlinin Turizm Odaklı Gelişimine Dair Turist Rehberlerinin Rolleri ve Görüşleri
GE BAYRAM
Turist Rehberliği Dergisi(TURED) 2 (2), 57-71, 2019
112019
The Importance of Ecotourism Consciousness on Tour Guiding Education
GÜL ERKOL BAYRAM, E KARAÇAR, ALİT BAYRAM
Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 40-50, 2017
11*2017
Turizm öğrencilerinin endüstri 4.0 kavramsal farkındalık düzeyleri ve teknoloji kullanım alışkanlıkları arasındaki ilişki
E Arıkan, AT Bayram, HT Kavlak, GE Bayram
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (1), 19-33, 2021
92021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20