Follow
Gül Erkol Bayram
Title
Cited by
Cited by
Year
Gastronomi turizmi üzerine kavramsal bir inceleme
B Zengin, H Uyar, G Erkol
Ulusal Turizm Kongresi 1, 16, 2015
612015
Turist rehberliği meslek kanununun profesyonel turist rehberlerince değerlendirilmesi
B Zengin, E Nuray, GE BAYRAM
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (2), 142-156, 2017
292017
Motivasyonun demografik ve mesleki özelliklere göre farklılaşması: Turist rehberleri üzerine bir araştırma
GE Bayram
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 12 (48), 257-271, 2017
272017
İslami bakış açısıyla helâl turizm
Fİ DİNÇER, GE BAYRAM
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (1), 26-42, 2017
242017
Kadın Girişimciler ve Turizm: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Sinop İlinde Bir Araştırma
GE BAYRAM
212018
Sexual harassment, psychological well-being, and job satisfaction of female tour guides: The effects of social and organizational support
Z Alrawadieh, D Demirdelen Alrawadieh, HGT Olya, G Erkol Bayram, ...
Journal of Sustainable Tourism 30 (7), 1639-1657, 2022
182022
Şanlıurfa’da bulunan yöresel yiyecek-içecek işletmelerinin pazarlama stratejilerinin şehrin turizm açısından pazarlanabilirliğine etkileri
G Erkol, B Zengin
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (9), 599-614, 2015
172015
Gastronomi turlarının coğrafi işaretli ürünler aracılığı ile oluşturulması: Batı Karadeniz turları örneği
Ş KARGİGLİOĞLU, GE BAYRAM, Y ÇETİN
Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research 3 (4), 624-639, 2019
142019
Etik değerler ve örgütsel bağlılık ilişkisi üzerine turizm işletmeleri örneğinde bir araştırma
GE Bayram
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2), 228-259, 2018
142018
BÖLGE TURİZMİNİ PLANLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ
G Erkol, B ZENGİN
112015
Impact of information technology on tourism
GE Bayram
The emerald handbook of ICT in tourism and hospitality, 2020
10*2020
Turist Rehberlerinde Duygusal Zeka, Motivasyon, Performans İlişkisi
GE BAYRAM
Turizm Akademik Dergisi 6 (2), 43-59, 2019
82019
Sinop İlinin Turizm Odaklı Gelişimine Dair Turist Rehberlerinin Rolleri ve Görüşleri
GE BAYRAM
Turist Rehberliği Dergisi(TURED) 2 (2), 57-71, 2019
82019
Sürdürülebilir turizm: Bibliyometrik analiz. 1
G Erkol Bayram, AT Bayram, E Karaçar
1st International Sustainable Tourism Congress, 2017
82017
Rehberlik mesleğinde bir engel olarak cinsiyet ayrımcılığı: Bayan turist rehberleri üzerine bir araştırma, 15
B Zengin, G Erkol, N Eker
Ulusal Turizm Kongresi 1144, 1159, 2014
82014
Şanlıurfa Kültür ve İnanç Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
S Kürkçüoğlu, G Erkol
Uluslar arası İnanç Turizmi ve Hoşgörü Konferansı, Necmettin Erbakan …, 2013
82013
Kadın Rehberlerin Toplumsal Rolleri ve Çalışma Yaşamında Karşılaşılan Cinsiyet Temelli Sorunlar
GE Bayram, MS İpar, M Keskin, S Ak
Editör) Hacıoğlu, N., Avcıkurt, C., Kılıç, A. ve Yıldırım, HU: Turist …, 2018
72018
The Importance of Ecotourism Consciousness on Tour Guiding Education
GÜL ERKOL BAYRAM, E KARAÇAR, ALİT BAYRAM
Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 40-50, 2017
7*2017
Sürdürülebilir kalkınma için turizm: Şanlıurfa’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının görüşleri
G Erkol Bayram, AT Bayram, O Altunöz
ÜNİDAP Bölgesel Kalkınma Konferansı 28, 30, 2016
72016
The Routledge Handbook of Community Based Tourism Management: Concepts, Issues & Implications
SK Walia
Routledge, 2020
52020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20