İsmail Yelpaze
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışmas
EC İsmail Yelpaze
Anadolu Journal of Educational Sciences International 5 (2), 24-53, 2015
17*2015
Engellilere Yönelik Çok Boyutlu Tutum Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İ Yelpaze, AS Türküm
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 (14), 6-6, 2018
15*2018
Genç Yetişkinlerin Facebook Kullanım Davranışları ve Algılanan İletişim Becerileri
A Ceyhan, İ Yelpaze
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 152-168, 2017
7*2017
Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu ve bilişsel esnekliklerinin incelenmesi
İ Yelpaze, L Yakar
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 9 (54), 913-935, 2019
62019
Öğretmen Yetiştiren Tüm Programlardaki Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
L Yakar, İ Yelpaze
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47, 107-129, 2019
5*2019
Akran Aracılı Sosyal Beceri Eğitimi Programının 6-7-8. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerine Etkisi
İ Yelpaze, E ÖZKAMALI
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 499-511, 2015
5*2015
University Students' Perceptions about Psychological Help Seeking: A Qualitative Study.
I YELPAZE, AA CEYHAN
International Online Journal of Educational Sciences 11 (1), 2019
42019
The relationship between attitudes towards asylum seekers and compassion levels of university students
İ Yelpaze, D Güler
International Journal of Assessment Tools in Education 5 (3), 524-543, 2018
42018
Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım alma tutumlarının incelenmesi
İ Yelpaze
Anadolu Üniversitesi, 2016
42016
The prediction of personality, culture and coping strategies on university students’ psychological help seeking attitudes
İ YELPAZE, AA CEYHAN
Turkish Journal of Education 9 (2), 134-153, 2020
22020
The Relationship between Altruism and Life Satisfaction: Mediator Role of Cognitive Flexibility
İ Yelpaze, L Yakar
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 49 (1), 142-162, 2020
12020
Determinants of Political Content Sharing on Social Media: Impulsiveness, Social Recognition, Risk-taking, and Collective Opinion
İ Yelpaze
The Journal of Humanity and Society 11 (2), 129-148, 2021
2021
The Mediator Role of Self-Control in the Relationship Between Insecure Attachment Styles and Problematic Smartphone Use in Adolescent
İ Yelpaze
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 10 (58), 471-487, 2020
2020
Comparison of Teacher Training Programs in terms of Attitudes towards Teaching Profession and Teacher Self-Efficacy Perceptions: A Meta-Analysis
I Yelpaze, L Yakar
International Journal of Assessment Tools in Education 7 (4 (pre-print …, 2020
2020
Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik: Öz Şefkatin Aracılık Rolü
İ Yelpaze
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2), 535-548, 2020
2020
University Students' Metaphorical Perceptions of" Internet" Concept
AA Ceyhan, İ Yelpaze
IATED-Int Assoc Technology Education A& Development, 2016
2016
Uluslararası Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik ve Psikolojik Sağlamlık
İ Yelpaze
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (1), 105-131, 0
The Relationship between Preservice Teachers' Perceptions of Social Justice, Personal Sense of Uniqueness and Their Attitudes towards Refugees
D GÜLER, M SARIÇALI, İ YELPAZE
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–18