İsmail Yelpaze
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Facebook Kullanıcılarının Kişilik Özellikleri ile Facebook Kullanım Örüntülerinin İlişkisi: Bir Gözden Geçirme Çalışmas
EC İsmail Yelpaze
Anadolu Journal of Educational Sciences International 5 (2), 24-53, 2015
15*2015
Engellilere Yönelik Çok Boyutlu Tutum Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İ Yelpaze, AS Türküm
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 (14), 6-6, 2018
10*2018
Genç Yetişkinlerin Facebook Kullanım Davranışları ve Algılanan İletişim Becerileri
A Ceyhan, İ Yelpaze
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 152-168, 2017
5*2017
Akran Aracılı Sosyal Beceri Eğitimi Programının 6-7-8. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerine Etkisi.
İ Yelpaze, E ÖZKAMALI
Gaziantep University Journal of Social Sciences 14 (2), 2015
42015
Öğretmen Yetiştiren Tüm Programlardaki Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
L Yakar, İ Yelpaze
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 47, 107-129, 2019
22019
The Relationship between Attitudes towards Asylum Seekers and Compassion Levels of University Students.
İ Yelpaze, D Güler
International Journal of Assessment Tools in Education 5 (3), 524-543, 2018
22018
Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım alma tutumlarının incelenmesi
İ Yelpaze
Anadolu Üniversitesi, 2016
22016
Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumu ve bilişsel esnekliklerinin incelenmesi
İ Yelpaze, L Yakar
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 9 (54), 2019
12019
The Relationship between Altruism and Life Satisfaction: Mediator Role of Cognitive Flexibility.
İ YELPAZE, L YAKAR
Cukurova University Faculty of Education Journal 49 (1), 2020
2020
University Students' Perceptions about Psychological Help Seeking: A Qualitative Study.
I YELPAZE, AA CEYHAN
International Online Journal of Educational Sciences 11 (1), 2019
2019
University Students' Metaphorical Perceptions of" Internet" Concept
AA Ceyhan, İ Yelpaze
IATED-Int Assoc Technology Education A& Development, 2016
2016
The prediction of personality, culture and coping strategies on university students’ psychological help seeking attitudes
İ YELPAZE, AA CEYHAN
Turkish Journal of Education 9 (2), 134-153, 0
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–12