Ikuti
Ade Dedi Rohayana
Ade Dedi Rohayana
IAIN Pekalongan
Email yang diverifikasi di iainpekalongan.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Ilmu qawa'id fiqhiyyah: kaidah-kaidah hukum Islam
AD Rohayana
Gaya Media Pratama, 2008
662008
A Robust Data Envelopment Analysis for Evaluating Technical Efficiency of Indonesian High Schools
U Mahmudah, S Suhartono, AD Rohayana
Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 7 (1), 114-121, 2018
152018
Riba dalam Tinjauan Al-Quran
AD Rohayana
Religia, 72-86, 2015
92015
Hukum Islam dan Perubahan Sosial
AD Rohayana
Jakarta: Riora Citra, 2000
52000
Qawa'id fiqhiyyah dan pengaruhnya terhadap perbedaan pendapat Fuqaha'
AD Rohayana
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2008
32008
Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab) alih bahasa Ade Dedi Rohayana
MM Az-Zarqa
Jakarta: Rioracipta, 2000
32000
ISLAM DAN KEBERAGAMAN (KEMAJEMUKAN)
AD Rohayana
JURNAL HUKUM ISLAM, 2016
2*2016
Canonical Correlation for Analyzing the Relationship between Educational Attainment and Marriage of Indonesian Youth
AD Rohayana, U Mahmudah
The New Educational Review 52 (2), 178-191, 2018
12018
Dauru Kafa'ati Thullab Kuliyyah Al-Syari'ah Jami'ah Pekalongan Al-'Islamiyyah Al-Hukumiyah'Ala Al-Lughah Al-'Arabiyyah Fi Ta'liimi Ushul Fiqh
AD Rohayana
Alsinatuna 3 (1), 2018
12018
Islam dan Kemajemukan
AD Rohayana
Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan 9 (2), 2011
1*2011
Ibn Ashur's Concept of Maqasid Sharia-Finding Method
AD Rohayana, MJ Sofi, I Irfandi
JURNAL PENELITIAN, 55-66, 2020
2020
Tarikh Dukhul Al Lughah Al Arabiyyah Wa Intisyaruha Fi Indunisia
AD Rohayana
Alsinatuna 1 (2), 109-121, 2017
2017
Melacak Radikalisme dalam Fiqh (Benarkah Fiqh Radikal?)
AD Rohayana
Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan 12 (1), 2009
2009
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–13