Follow
Jurnal At Tafkir
Jurnal At Tafkir
IAIN Langsa
Verified email at iainlangsa.ac.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Hakikat pembelajaran yang efektif
F Fakhrurrazi
At-Tafkir 11 (1), 85-99, 2018
3802018
Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda
S Prihantoro
At-Tafkir 10 (1), 120-134, 2017
922017
Manajemen pembelajaran bahasa Arab di sekolah
N Faiqah
At-Tafkir 10 (1), 64-85, 2017
242017
Dinamika Pendidikan Dayah antara Tradisionnal dan Modern
F Fakhrurrazi
At-Tafkir 10 (2), 100-111, 2017
212017
Maqashid Al-Syari’ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia
M Nasir
At-Tafkir 9 (2), 38-51, 2016
212016
Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah
T Mulyadi, I Pranawukir, R Sovianti, AF Mediwinata, A Alfiyanto, ...
At-Tafkir 15 (1), 98-117, 2022
202022
Hijab Dalam Kewarisan
M Ikbal
At-Tafkir 11 (1), 132-153, 2018
142018
Epistemologi Filsafat Islam dalam Kerangka Pemikiran Abid Al-Jabiri
S Rizal
At-Tafkir 7 (1), 100–130-100–130, 2014
132014
Relasi gender dalam ritual kenduri blang pada masyarakat petani di Gampong Sukarejo Langsa
M Ansor
At-Tafkir 7 (1), 48–66-48–66, 2014
132014
Signifikansi Akhlak Dalam Pendidikan Islam
J Ibrahim
At-Tafkir 10 (1), 154-172, 2017
122017
Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan
Z Zulhamdi
At-Tafkir 11 (1), 1-30, 2018
112018
Pendekatan Tasawuf dalam Studi Islam dan Aplikasinya di Era Modern
S Wanto
At-Tafkir 7 (1), 131–144-131–144, 2014
112014
Pengorganisasian Kelas dalam Pembelajaran Daring Masa Pandemi di MI
Y Susanti, M Guntur, R Jaya, R Rais, A Alfiyanto, F Hidayati
At-Tafkir 15 (1), 82-97, 2022
102022
Budaya Sekolah
MA Nizary, T Hamami
At-Tafkir 13 (2), 161-172, 2020
102020
Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh
Z Zulhamdi
At-Tafkir 11 (2), 62-77, 2018
102018
Organisasi dan Desain Pengembangan Kurikulum PAI
GS Hutomo, T Hamami
At-Tafkir 13 (2), 143-152, 2020
82020
Karakteristik guru dalam tradisi pendidikan Nahdlatul Wathan, Lombok
P Hadisaputra, A bin Yussuf, TSABT Kasim
At-Tafkir 13 (1), 1-17, 2020
82020
Tasawuf Sebagai Dimensi Batin Ajaran Islam
M Maisyaroh
At-Tafkir 12 (2), 141-151, 2019
82019
Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam
D Amir
Jurnal At-Tafkir Vol. XII No, 1, 2019
82019
Sustainability Ummat: Geliat Pesantren Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat Aceh
A Fauzi, M Afna
At-Tafkir 9 (2), 84-121, 2016
82016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20