Follow
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab
Institut Agama Islam Negeri Madura
Verified email at iainmadura.ac.id - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Efektivitas Media Mentimeter Pada Pemahaman Materi Bahasa Arab Era Pandemi Covid-19
DR Zulfa, N Huda
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 2 (1), 24-39, 2021
132021
Problematika Pembelajaran Maharah Qiraah Daring: Studi Kasus Terhadap Mahasiswa PBA IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
E Munawwaroh
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 2 (2), 92-104, 2021
122021
Ta'lm al-Mufradt al-'Arabiyyah'al Tharqati al-Istidzkr Mnemonic lil al-Kalimt al-Mifthiyyah
A Nasir, MA Basit
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 2 (1), 40-60, 2021
62021
I'dd al-Mawd al-Ta'lmiyyah li Mahrati al-Kalm F Dhoui al-Madkhal al-Wadzhf F Maskan al-Khairiyyah Sukorejo Situbondo
S Fu’adah
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 2 (2), 141-160, 2021
32021
Tathbq Tiknljiy (Istirtjiyah al-Kharthah al-Dzihniyah) li Hilli Musykilah Ta'lm Mufradt al-Lughah al-'Arabiyah Lada Thullb al-Fashl al-Sbi'f al-Madrasah al…
S Fu’adah
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 1 (2), 197-209, 2020
32020
Tanmiyah Mahrah al-Kalm bi Tathbqi at-Tharqah al-Ittishliyyah: al-Bahts at-Tanfdziy f al-Fiah ad-Dirsiyyah
A Amrullah
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 2 (2), 105-123, 2021
22021
Makna Referensial Pada Komik Bahasa Arab Nawdhr Jh Li al-Athfl
RL Hidayah
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 2 (1), 1-23, 2021
22021
Tadakhkhulu al-Lughatu al-Umm f Mahrati al-Kalm bimarkazi al-Lughah al-'Arabiyah f Ma'hadi al-'Inyah Sumber Batu lilbant Pegantenan Pamekasan
M Khuluq, S Zulaikha
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 1 (1), 1-23, 2020
22020
Cooperative Learning Dalam Bahasa Arab: Metode Belajar di MA Nurul Huda
M Satriadi
Alibbaa’: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 2 (2), 161-174, 2021
12021
Penyusunan Materi Ajar Al Nahw Al Whazhifi dan Penerapannya Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Mahasiswa PAI IAI Muhammadiyah Sinjai
H Jamil, N Agung, T Takdir
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 1 (2), 175-196, 2020
12020
Tahllu al-Taqbul'an al-Fi'li f al-Lughah al-'Arabiyah wa al-Injalziyyah
K Bariyah
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 1 (1), 24-45, 2020
12020
Google Meeting Sebagai Media Alternatif di Masa Pandemi Dalam Pembelajaran Maharah Kitabah
Vinda
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 2 (2), 124-140, 2021
2021
Ta'lmu Ashwti al-Lughah bi at-Tharqah al-Tarkbiyyah al-Tahllyyah li Mahrati al-Istim'li al-Thullb al-Mubtadin
K Khozaimah
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 2 (1), 75-91, 2021
2021
Tahllu Jaudati Bundi al-Ikhtiyrt al-Muta'addidah li Ta'lmi'Anshiri al-Lughah al-'Arabiyyah
M Maftuhati, N Musyafa'ah, S Maulidya
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 2 (1), 61-74, 2021
2021
Al-Kalimt al-'Arabiyah al-Dakhlah f al-Lughah al-Indnsiyah Lafdzhan wa Ma'nan wa Atsaruh f Ta'lm al-Lughah al-'Arabiyah
MH Umam
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 1 (2), 101-131, 2020
2020
Idratu Tandzhm Barnmij al-Mukatstsaf f Waqti Tsaltsati Asyhur li Ta'allumi al-Lughah al-'Arabiyah bi Ma'had al-Nr bi Pakis Magelang
A Setiawan, M Mawardin, Z Arifa
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 1 (2), 133-151, 2020
2020
Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Buku Ta’lim Al-‘Arabiyah Bi Thoriqoh Haditsah M. Fethullah Glen
A Sholihah, I Hidayah
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 1 (2), 152-174, 2020
2020
Ta'tsru Kafati Mihniyyah Mudarrisi al-Lughah al-Arabiyah li Tarqiyati Mahrati al-Kitbah li at-Thullb bi Madrasati ad-Dniyyah at-Takmliyyah al-Awwaliyyah Sunan Kalijaga…
T Thayyibah
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 1 (1), 65-81, 2020
2020
Tahll al-Akhth'al-Imliyyah f Kitbati Hurf al-Hamzah li Thullbi al-Mubtadin Wihdah al-Lughah al-Nsyin (Wulan) Bima'had al-Nsyin al-Islmiy Jrujugan Larangan Pamekasan
M Rizqiyadi
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 1 (1), 82-100, 2020
2020
Musykiltul al-Mudarris f Tashmmi Tadrs al-Lughah al-'Arabiyah f al-Shaffi al-Tsn min Madrasati al-Falh al-'liyah al-Islmiyah Sumber Gayam Kadur
R Taufikurrahman, U Aliyah
Alibbaa': Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 1 (1), 46-64, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20