Sedat Özel
Title
Cited by
Cited by
Year
Yakınsama: Yeni medyanın itici gücü
S Özel
Erciyes İletişim Dergisi 2 (2), 54-66, 2011
122011
“Yeni Medya” nın Temelleri Üzerine Bir Tartışma
S Özel
Ajit-e 3 (7), 29-45, 2012
10*2012
ÇOK ÇEŞİTLİ MEDYA ORTAMLARINDA GENÇLERİN GELENEKSEL RADYO DİNLEME EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ö Sedat
Selçuk İletişim 8 (4), 281-320, 2015
92015
Yeni Medya Çağında Televizyon
S Özel
İstanbul: Derin Yayınları, 2015
82015
Yeni Medya Çağında Radyoların Dönüşümü
Ö Sedat
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 168-189, 2014
72014
Televizyon Ekseninde İzleyici ve İnternet Üzerindeki Video Hizmetlerinin İzleyiciye Etkisi
S Özel
Yeni Medya Çağında Televizyon.(ss. 1-35). İstanbul: Derin Yayınları, 2015
62015
BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ
S Özel
Global Media Journal 5 (10), 288-316, 2015
6*2015
Techne’den Teknolojiye ‘Değişen Toplum ve İletişim’
S Özel
İstanbul: Volga Yayıncılık, 2015
52015
Talebe bağlı video servisleri çağında Netflix etkisi
Ö Sedat
İnsan ve İnsan 7 (26), 115-138, 2020
32020
ÇAĞDAŞ HABER FLORASINDA BİR KATILIM GERÇEĞİ OLARAK ÇEVRİMİÇİ VİDEOLAR
Ö Sedat
Intermedia International E-journal 1 (1), 66-87, 2014
12014
Yerel radyolarda içerik oluşturma sürecine etki eden faktörler ve bir uygulama örneği: Radyo Kyöd
S Özel
Kocaeli Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, 2005
12005
YENİ NESİL İZLEME PRATİKLERİ: TIKINIRCASINA İZLEMEK
S Özel, T Durmaz
Journal of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri 16 (55), 2021
2021
YAKINSAMA: YENİ MEDYANIN İTİCİ GÜCÜ
Ö Sedat
Erciyes İletişim Dergisi 2 (2), 2011
2011
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE GÖRSEL İŞİTSEL POLİTİKALARIN KÜLTÜREL TEMELLERİNE BİR BAKIŞ
Ö Sedat
Erciyes İletişim Dergisi 1 (1), 2009
2009
Bir Reklam Biçimi Olarak Preroll Video ve Youtube Kullanıcılarının Preroll Video Reklamlara Yaklaşımı
Ö Sedat
Selçuk İletişim 14 (3), 1311-1340, 0
YENİ NESİL İZLEME PRATİKLERİ: TIKINIRCASINA İZLEMEK
Ö Sedat, T DURMAZ
Öneri Dergisi 16 (55), 363-388, 0
Radyoda Dijitalleşme: Sektör İçin Yarını Anlamak
Ö Sedat
Erciyes İletişim Dergisi 7 (2), 1153-1172, 0
Gençlerin yeni iletişim ortamlarında radyo dinleme deneyimleri üzerine bir araştırma
S Özel
◄ Digital Communication Impact, 70, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18