Ikuti
Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I., M.A.
Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I., M.A.
IAIN LANGSA
Email yang diverifikasi di iainlangsa.ac.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Wawasan Hadis Nabi Tentang Wara'
AM Faza
Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis 1 (2), 97-110, 2017
82017
Reading Surah Yasin At Night: Study of Takhrij Al-Hadits
AM Faza
Jurnal Ushuluddin 24 (1), 20-36, 2016
72016
Hadis-Hadis Politik: Prof Katimin
K Katimin, F Is, AM Faza
Perdana Publishing, 2018
22018
Pandangan Sunni Terhadap RijaL Syi ‘Ah (Telaah atas Kitab Lisan al-Mizan Karya Ibn Hajar Al-‘Asqalani)
AM Faza
Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013
22013
KRITIK MATAN HADIS CADAR RIWAYAT AL-BUKHĀRĪ
AM Faza
SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan) 1 (1), 2018
2018
Peer Review Hadis-Hadis Politik
K Katimin, AM Faza, F Is
Perdana Mulya Sarana, 2018
2018
ISLAM MESIR: ASAL-USUL, PERKEMBANGAN DAN CORAK PEMIKIRAN KEISLAMAN
AM Faza
Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 11 (1), 89-102, 2016
2016
METODE SYARAḤ AL-SUYŪṬĪ DALAM AL-DĪBĀJ: Kritik terhadap Syaraḥ Hadis Penafsiran Surah al-Mā’idah Ayat 3 dan Perbandingannya dengan Syaraḥ al-Nawawī
AM Faza
Jurnal Living Hadis 1 (1), 1-28, 2016
2016
HAKIKAT SYI’AH Q&A
AM Faza
Zahir Publishing, 0
HADIS-HADIS BERMASALAH DALAM SHAHIH MUSLIM: Kritik Sisi Kontroversial Hadis
AM Faza
Zahir Publishing, 0
AL-UMMAH DAN AL-QAWM DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN
AM Faza
Jurnal Ibn Abbas 1 (1), 0
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–11