Follow
Dr. Nuray Eker
Dr. Nuray Eker
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Verified email at sakarya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Turist rehberliği eğitiminin değerlendirilmesi: Profesyonel turist rehberleri üzerine bir uygulama
N Eker, B Zengin
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (4), 65-74, 2016
422016
Sakarya ili termal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi
B Zengin, E Nuray
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (3 …, 2016
312016
Turist rehberliği meslek kanununun profesyonel turist rehberlerince değerlendirilmesi
B Zengin, E Nuray, GE BAYRAM
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (2), 142-156, 2017
282017
Turizm rehberliği eğitimi müfredatlarının uygulama yeterliliğinin profesyonel turist rehberleri bakış açısıyla irdelenmesi
E Nuray, B Zengin
Turar Turizm ve Araştırma Dergisi 5 (2), 4-19, 2016
222016
Profesyonel turist rehberleri bakış açısıyla turizm rehberliği eğitim müfredatlarının uygulama yeterliliği
N Eker
Sakarya Üniversitesi, 2015
222015
Alternatif turizm kapsamında kültür turizminin sürdürülebilirliğinde turist rehberlerinin rolü: Bir uygulama
B Zengin, N Eker
XIII. Geleneksel Turizm Paneli 11, 2014
182014
Rehberlik mesleğinde bir engel olarak cinsiyet ayrımcılığı: Bayan turist rehberleri üzerine bir araştırma, 15
B Zengin, G Erkol, N Eker
Ulusal Turizm Kongresi 1144, 1159, 2014
82014
6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunun Profesyonel Turist Rehberlerince Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği
N Eker, B Zengin
3 rd International Congress of Tourism & Management Researches 1692 (1710 …, 2016
72016
Safranbolu turismin “Doxey irritation index” Kapsaminda Degerlendirilmesi
N Eker, Ü Sengel, B Zengín
M. Çukurçayir, A. Başoda, S. Ünüvar y S. Büyükipekçi (coords.) Eurasia …, 2015
52015
Covid-19 ve Turizm İlişkisini Ele Alan ve Tr Dizin’de Yayınlanan Makalelerinin
N EKER, KM DURDU, A BOZKURT
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 10 (1), 335-357, 2022
12022
İkonaların algılanan değerinin destinasyon imajı ve davranışsal niyete etkileri: Kapadokya örneği
N Eker
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2021
2021
İKONALARIYLA KAPADOKYA
BZDN Eker
2021
Adana'da Turizm Sektörünün Bölgesel Kalkınmadaki Rolü
O Sibel, Ö KIZILDEMİR, E Nuray
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 108-136, 2018
2018
2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES
P BOOK
2015
Rehberlik Mesleginde Bir Engel Olarak Cinsiyet Ayrimciligi Bayan Turist Rehberleri Uzerine Bir Arastirma
B Zengin, N Erkol Gül, Eker
https://www.academia.edu/28292694 …, 2014
2014
An Investigation on Country and Regional Tourism Effects of Terrorism: The Case of Sanlıurfa-Terörün Ülke ve Bölge Turizmine Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma …
B Zengin, N Eker, E Gül
https://www.researchgate.net/publication …, 2013
2013
Ress. Asst. Nuray EKER
E Nuray
Sakarya University, 2011
2011
TURĠZM REHBERLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ MÜFREDATLARININ UYGULAMA YETERLĠLĠĞĠNĠN PROFESYONEL TURĠST REHBERLERĠ BAKIġ AÇISIYLA ĠRDELENMESĠ
ODATÖ ÖNBÜRO, O PROGRAMLARINA, D TURĠZMĠ
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği - Undergraduate Degree in Tourism Training Area A Research on …
Z Burhanettin, E Nuray, IM Şengel Ümit
https://www.researchgate.net/publication …, 0
TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
AGN Eker, B Zengin
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20