Ikuti
Ya'kub Matondang
Ya'kub Matondang
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email yang diverifikasi di uinsu.ac.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Taklīf: Kerangka Teori Kalam Al-Qadi Abd Al-Jabbar
HAY Matondang
Jurnal Usuluddin 20, 21-32, 2004
212004
Tafsir ayat-ayat kalam menurut al-Qadhi Abdul Jabbar
AYK Matondang
Jakarta: Iain Syarif Hidayatullah, 1987, 1989
31989
Penyelewengan Akidah dan Syariah Dalam Aliran Kebatinan di Indonesia
AY Matondang
Universiti Sains Islam Malaysia, 2000
2000
Problem dakwah pada era globalisasi
M HA Ya'kub Matondang
UKM, Bangi; Fakulti Pengajian Islam UKM & Universiti Sumatera Utara Medan …, 1995
1995
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–4