Follow
Rausyan Fikr FAI-UMT
Rausyan Fikr FAI-UMT
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Verified email at umt.ac.id - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam
S Chadijah
Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 14 (1), 2018
1872018
Metodologi al-Thabari dalam Tafsir Jami’ul al-Bayan fi Ta’wili al-Qur’an
A Aburrohman
Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam 17 (1), 65-88, 2018
522018
Kurikulum Pendidikan Berbasis Al-Qur’an
M Aman
Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 16 (1), 2020
92020
Peran Media Teknologi Pendidikan Pada Kegiatan Belajar Mengajar Di Tengah Pandemik Covid-19
I Sina
Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan 16 (2), 2020
72020
Dongeng Dalam Membentuk Karakter Islami Anak
Z Zulfitria, Z Arif, A Abidah, A Arifah
Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan 16 (2), 2020
52020
Implementasi Manajemen Mutu Menurut Al-Qur’an
S Chadijah
Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan 15 (1), 2019
42019
Qalbun Salim Perspektif Tafsir Ibnu Katsir
A Haromaini
Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan 16 (2), 2020
32020
Metode Buzz Group Discussion dengan Permainan Rolet Membentuk Kemampuan Kerjasama dan Kemampuan Memecahkan Masalah Pada Mata Pelajaran IPS
M Arif
Rausyan Fikr, 2020
12020
PERANAN MANAJER PENDIDIKAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN
A Irsyadiyah
Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan 16 (2), 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9