Follow
Meki Johendra
Meki Johendra
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Verified email at iainbengkulu.ac.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Tujuan pendidikan islam menurut Al-Ghazali ditinjau dari perspektif hadis
S Sumiarti, M Hadi, N Wendry, M Johendra
El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu 2 (1), 148-161, 2021
62021
Memelihara Anak Yatim Perspektif Hadis
M Johendra, S Sumiarti, E Saputra
Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam 2 (1), 47-62, 2022
22022
Hadis dalam Perspektif Lain: Analisis Pemikiran Kelompok Inkar Sunnah dan Orientalis
M Johendra
El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis 13 (1), 119-142, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3