Follow
Prof Dr. Irwan Mohd Subri
Prof Dr. Irwan Mohd Subri
Professor, Faculty of Shariah and Law
Verified email at usim.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Pencegahan penyakit melalui kaedah pelalian menurut perspektif islam
IM Subri
علوم إسلامية 197 (3585), 1-17, 2016
152016
Persepsi mualaf terhadap pengisian pengislaman dan program pembangunan mualaf: Kajian di Negeri Sembilan
AA Rahman, IM Subri, MA Mutalib, WMFAW Razali, NRSM Dali, ...
Journal of Fatwa Management and Research 6 (1), 135-148, 2015
132015
Analisis pentafsiran muallaf menurut Islam dan enakmen pentadbiran agama Islam negeri di Malaysia
AR Azman, MS Irwan, AM Mahazan, MD Nuradli Ridzwan Shah, ...
Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa 6, 9-37, 2015
132015
Mendepani cabaran pandemik Covid-19 di Malaysia: Aplikasi konsep murunah dalam fiqh ibadah
AM Bhukhari, IM Subri
Perdana: International Journal of Academic Research 9 (1), 11-23, 2020
112020
Langkah Pencegahan Pandemik Covid 19 Melalui Perintah Kawalan Pergerakan: Satu Maslahah
I Mohd Subri
Journal of Fatwa Management and Research, 2020
92020
Indeks Pengukuran Penentuan Had Tempoh Mualaf di Malaysia
AR Azman, MS Irwan, AM Mahazan, WMF Azdi, NR Shah, I Rose Irnawaty, ...
Journal of Fatwa Management and Research, 2015
82015
Pelaburan Wang Zakat Menurut Perspektif Islam
A Ab Rahman, IM Subri
Universiti Sains Islam Malaysia, 2010
82010
Overview of halal cosmetics in a decade: a bibliometric analysis
W Suryani, IM Subri, A Rafiki, F Tobing, SE Hidayat
Al Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics), 2022
72022
Aplikasi Kaedah Fiqh Al-Darurah Tuqaddar Biqadariha dalam Agihan Zakat untuk Mangsa Banjir: Application of Al-Darurah Tuqaddar Biqadariha from Islamic Legal Maxims in Zakat …
SFM Fisal, HA Khafidz, IM Subri, AA Rahman
Journal of Fatwa Management and Research 8 (1), 79-90, 2016
72016
Cadangan Kaedah Hafazan Tematik Dengan Kurikulum Pendidikan Pintar Berbakat Integrasi Naqli Dan'Aqli Kepada Murid Pintar Berbakat Di Kolej Genius Insan USIM
MZM Ali, MAT Jaya, NM Jan, A Abd Zaman, NHIM Said, IM Subri
Universiti Sains Islam Malaysia, 2021
62021
Keperluan Kepada Skim Bantuan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) atau Lifelong Learning untuk Fakir Miskin Menerusi Zakat
A Ab Rahman, H Abd Khafidz, ZM Musa, IM Subri, NA Yaakub, SM Anwar
Proceedings of the international conference on Islam, development and social …, 2017
62017
The Use Of Ceramic Product Derived From Non-Halal Animal Bone: Is It Permissible From The Perspective Of Islamic Law?
MMM Salleh, N Deuraseh, IM Subri, SA Rahman, S Mustafa, ...
International Journal of Asian Social Science, 2017
62017
Aplikasi Kaedah Fiqh Al-Darurah Tuqaddar Biqadariha dalam Agihan Zakat untuk Mangsa Banjir
SF MF, AK Hasanah, MS Irwan, AR Azman
Journal of Fatwa Management and Research, 2016
62016
Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu Tentang Nasab Anak Tak Sah Taraf: Krisis Perundangan?
LA Mutalib, Z Hassan, IM Subri
Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies, 2015
62015
Creativity in the teaching of shariah studies in institutions of higher education
IM Subri, N Ahmad, H Abd Khafidz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 59, 170-179, 2012
62012
Agihan Zakat Ibn Al-Sabil Dalam Realiti Semasa: Distribution of Zakah to The Ibn al-Sabil in The Current Reality
H Abd Khafidz, IM Subri
Jurnal Syariah 20 (1), 109-122, 2012
62012
Mak Nyahs in Malaysia: does HIV/AIDS knowledge really reduce HIV-related risk behaviours?
S Maliya, AR Zul, MS Irwan, D Samsul, MS Zakiah, HM Rafidah
International Medical Journal Malaysia, 2018
52018
Penerimaan Penggunaan Istilah Mualaf dalam Kalangan Mualaf di Malaysia
IM Subri, AA Rahman, MA Mutalib, NRSM Dali, MFAW Razali, RI Ibrahim, ...
Journal of Fatwa Management and Research 6 (1), 111-134, 2015
52015
Kepentingan Ilmu Perbandingan Agama dalam Modul Pengurusan Mualaf di Negeri Sembilan: Analisis Perspektif Da’i dan Mad’u
WMFAW Razali, AA Rahman, IM Subri, MA Mutalib, NRSM Dali, ...
Journal of Fatwa Management and Research 6 (1), 65-85, 2015
52015
Penerimaan Penggunaan Istilah Mualaf Dalam Kalangan Mualaf di Malaysia
MS Irwan, AR Azman, AM Mahazan, N Shamsudin, NA Musaddad, ...
Journal Pengurusan dan Penyelidikkan Fatwa, 114-115, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20