Ahmad Sahidah
Ahmad Sahidah
University of Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur
Email yang diverifikasi di uum.edu.my - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Bank Islam dan bunga: studi kritis dan interpretasi kontemporer tentang riba dan bunga
A Saeed, MU Mubin, N Huda, A Sahidah
Pustaka Pelajar, 2004
3432004
Kebenaran dan metode: pengantar filsafat hermeneutika
HG Gadamer, A Sahidah
Pustaka Pelajar, 2004
632004
God, Man, and Nature
A Sahidah
IRCiSoD, 2018
222018
Dialektika Pencerahan
M Horkheimer, TW Adorno
Terjemahan Ahmad Sahidah. Yogyakarta: IRCiSoD, 2002
192002
Tuhan, Manusia & Alam Dalam Al-Quran Pandangan Toshihiko Izutsu (Penerbit USM)
AS Rahem
Penerbit Usm, 2014
92014
Dialektika Pencerahan, terj
M Horkheimer, TW Adorno
Ahmad Sahidah, Yogyakarta: Ircisod, 2002
52002
Toshihiko Izutsu dan sumbangan pemikiran keislaman jepang
A Sahidah
AFKARINA; Jurnal Pendidikan Agama Islam 1 (2), 9-28, 2014
32014
Menemukan Islam Otentik: Menggugat Tradisi dan Modernitas
A Sahidah
Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 25 (2), 37093, 2010
32010
Mungkinkah Belajar Islam dari Jepang?
A Sahidah
Republika. Jum’at 22, 2006
32006
Sumbangan Kajian Islam di Jepun
A Sahidah
Utusan, 2006
32006
Sekali Lagi Tentang Hoax
A Sahidah
Majalah Tempo, halaman 62, 2017
22017
Finding Malay Islamic identity through manuscripts: A textual criticism of Bahr Al-Lahut
A Sahidah
British Journal of Arts and Social Sciences 11 (1), 51-59, 2012
22012
Islam dan Demokrasi di Malaysia: Hubungan Agama dan Negara yang Unik
A Sahidah
Millah: Jurnal Studi Agama 10 (2), 2011
22011
Fushusul al-Hikam, terj
I Arabi
Ahmad Sahidah dan Nurjannah Arianti, Yogyakarta: Islamika, 2004
22004
Nietzsche & krisis manusia modern
P Levine, A Sahidah, M Rifa'i
Institute for Religion and Society Development (Ircisod), 2002
22002
Nietzsche & krisis manusia modern
P Levine, A Sahidah, M Rifa'i
Institute for Religion and Society Development (Ircisod), 2002
22002
Agama Sipil di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan dan Peran Robert N. Bellah
A Sahidah
Simulacra 2 (1), 5-20, 2019
12019
Hubungan Antara Tuhan, Manusia dan Alam dalam al-Quran: Aplikasi Semantik Toshihiko Izutsu
A Sahidah
FIKRAH 5 (2), 287-308, 2017
12017
Mengkaji Kembali Konsumsi Umat Sebuah Rekonstruksi Interdisiplier terhadap Gaya Hidup Nabi
A Sahidah
Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies 8 (1), 35-45, 2012
12012
Kehendak Berkuasa dan Kritik Filsafat: Pikiran-Pikiran Berserak
A Sahidah
2021
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20