Follow
siti mashitoh mahamood
siti mashitoh mahamood
Department of Syariah and Law, academy of islamic studies, university of malaya
Verified email at um.edu.my - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Waqf in Malaysia: Legal and administrative perspectives
SM Mahamood
(No Title), 2006
2012006
Financing universities through waqf, pious endowment: is it possible?
SM Mahamood, A Ab Rahman
Humanomics 31 (4), 430 - 453, 2015
1352015
Pembentukan dana wakaf menurut perspektif syariah dan undang-undang serta aplikasinya di Malaysia
SM Mahamood
Jurnal Syariah 15 (2), 2007
1342007
Harta amanah orang Islam di Malaysia: perspektif undang-undang dan pentadbiran
SM Mahamood
Penerbit Universiti Malaya, 2006
352006
Essential Readings in Contemporary Waqf Issues
M Kahf, SMM eds.)
CERT Publications Sdn. Bhd., 2011
302011
Sistem Perundangan Zakat di Malaysia: Antara Realiti dan Harapan
SM Mahamood
Pengintegrasian Zakat & cukai di Malaysia, 141-176, 2009
302009
Sistem perundangan zakat di Malaysia: Antara realiti dan harapan
SM Mahamood
302007
Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments
SM Mahamood
Essential Readings in Contemporary Waqf Issues, 77-106, 2011
282011
Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments
SM Mahamood
282011
Perundangan wakaf dan isu-isu berbangkit
SM Mahamood
Konvensyen Wakaf Kebangsaan, 12-14, 2006
242006
Pembentukan Institusi Pengajian Tinggi Berteraskan Wakaf Di Malaysia: Cadangan Model Pelaksanaannya: The Establishment of a Waqf-Based Higher Educational Institution in…
SM Mahamood, A Ab Rahman, AC Seman
Jurnal Syariah 26 (1), 1-22, 2018
232018
Konsep Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Harta Tanah Di Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI)
SBM Siti Mashitoh Mahamood, Asmak Ab Rahman, Hasnol Zam Zam Ahmad
Management Journal 2, 1-32, 2007
22*2007
Waqf Financing for Higher Education: Contemporary funding applications in some selected countries
SM Mahamood, A Ab Rahman
Proceeding Pelestarian Institusi Wakaf: Mmemperkasa Pendidikan Tinggi Negara…, 2014
182014
Bagaimana membuat wakaf?
SM Mahamood
Jabatan Syariah dan Undang-undang, Universiti Malaya, 2002
182002
The Legal Principles of Waqf: An Analysis
SM Mahamood
Jurnal Syariah 9 (2), 1-12, 2001
162001
Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015 (Enakmen 15): Suatu ulasan menurut perspektif syariah dan undang-undang
SM Mahamood
Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia 29 (2), 177-192, 2017
142017
Pelaksanaan istibdal dalam pembangunan harta wakaf di Malaysia
SM Mahamood
Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2002
132002
Undang-undang dan pentadbiran harta amanah orang Islam di Malaysia
SM Mahamood
122006
The administration of Waqf: pious endowment in Islam: a critical study of the role of the State Islamic Religious Councils as the sole trustees of Awqa „f assets and the…
SM Mahamood
University of Birmingham, 2000
122000
Konsep dan aplikasi produk wakaf kontemporari di Malaysia: Saham Wakaf dan Wakaf Saham
SM Mahamood, AA Rahman, AC Seman, NA Ali, S Sarif
Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan, 2009
112009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20