Mehmet Altan Kurnaz
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Fizik tutum ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği
N YİĞİT, M altan KURNAZ
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 (1 …, 2010
87*2010
Prospective physics teachers’ level of understanding energy, power and force concepts
MA Kurnaz, A Sağlam Arslan
74*2009
7. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay İle İlgili Zihinsel Modelleri.
MA Kurnaz, A Değermencı
Ilkogretim Online 11 (1), 2012
69*2012
A thematic review of ‘energy’teaching studies: focuses, needs, methods, general knowledge claims and implications
MA Kurnaz, M Çalık
Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational …, 2009
692009
An analysis of high school students’ mental models of solid friction in physics
MA Kurnaz, C Eksi
Educational Sciences: Theory & Practice 15 (3), 2015
552015
Using different conceptual change methods embedded within 5E model: A sample teaching for heat and temperature
MA KURNAZ, M Çalık
Journal of Physics Teacher Education Online, 2008
522008
Akıllı tahta kullanımlı mikro öğretim uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının TPAB’larına ve akıllı tahta kullanıma yönelik algılarına etkisi
Hİ AKYÜZ, MA KURNAZ, E KABATAŞ MEMİŞ
Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE--Vol 3 (1), 2014, pp. 1-14, 2014
502014
Yıldız, kuyruklu yıldız ve takımyıldız kavramlarıyla ilgili öğrenci algılamalarının belirlenmesi
MA Kurnaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012
492012
Temel astronomi kavramlarına ilişkin öğrenci algılamalarının sınıf seviyelerine göre karşılaştırması
MA Kurnaz, A Değermenci
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 91-112, 2011
422011
Effectiveness of multiple representations for learning energy concepts: Case of Turkey
MA Kurnaz, AS Arslan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 627-632, 2014
372014
Üniversite 1. sınıf seviyesinde enerji kavramının öğrenim durumlarının analizi
MA Kurnaz
Unpublished Master Thesis, University of Karadeniz Technical, Trabzon, Türkiye, 2007
31*2007
Enerji konusunda model tabanlı öğrenme yaklaşımına göre tasarlanan öğrenme ortamlarının zihinsel model gelişimine etkisi
MA Kurnaz
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2011
302011
Using the anthropological theory of didactics in physics: characterization of the teaching conditions of energy concept and the personal relations of freshmen to this concept
MA Kurnaz, A Sağlam Arslan
Journal of Turkish Science Education, 6 (1), 72-88, 2009
282009
İlköğretim ve ortaöğretim lisansüstü öğrencilerinin ders seçimi yaklaşımları ve ilgili sorunları
MA KURNAZ, A Nedim
Journal of Turkish Science Education 6 (3), 38-52, 2009
262009
A thematic review of some studies investigating students’ alternative conceptions about energy
MA Kurnaz, AS Arslan
International Journal of Physics & Chemistry Education 3 (1), 51-74, 2011
242011
Praxeological analysis of the teaching conditions of the energy concept
MA Kurnaz, A Sağlam Arslan
Cypriot Journal of Educational Sciences, 5 (4), 233-242., 2010
212010
Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli fizik problemleriyle ilgili algilamalarinin incelenmesi
MA Kurnaz
Ocak 2013 Cilt: 21 No: 1 Kastamonu Eğitim Dergisi 375-390, 2012
192012
An Investigation of Mathematics and Science Questions in Entrance Examinations for Secondary Education Institutions in Turke
L Incikabi, MA Kurnaz
Journal of Baltic Science, 12 (3), 352-364, 2013
162013
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin ölçme-değerlendirmede kavram haritası kullanım durumları
MA Kurnaz
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, Nisan 2013, ss …, 2013
162013
Student Mental Models Related to Expansion and Contraction.
MA Kurnaz, AY Emen
Acta Didactica Napocensia 7 (1), 59-67, 2013
152013
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20