Syiah Kuala Law Journal
Syiah Kuala Law Journal
Master of Laws Study Program, Faculty of Law, Syiah Kuala University
Verified email at unsyiah.ac.id - Homepage
TitleCited byYear
Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan
O Yanto
Syiah Kuala Law Journal 1 (2), 18-36, 2017
42017
Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik
DA Setyawati, D Ali, MN Rasyid
Syiah Kuala Law Journal 1 (3), 33-51, 2017
22017
Penyelesaian Tunggakan Kredit Ringan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank
LA Justicia, D Darmawan, TM Mansur
Syiah Kuala Law Journal 2 (2), 247-257, 2018
12018
Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas Klas II A Banda Aceh dan Rutan Klas II B Sigli
RA Sari, Suhaimi, Muazzin
Syiah Kuala Law Journal 2 (1), 152-169, 2018
12018
Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen
Y Susantri, SW Rahayu, S Bintang
Syiah Kuala Law Journal 2 (1), 113-131, 2018
12018
Kewenangan Gubernur Aceh Dalam Penggantian Pejabat Eselon II Setelah Pemilihan Kepala Daerah
S Pinim, H Djalil, Y Rinaldi
Syiah Kuala Law Journal 2 (1), 102-112, 2018
12018
Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Bersama-Sama
S Tajalla, Y Rinaldi
Syiah Kuala Law Journal 2 (1), 39-56, 2018
12018
Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)
F Irwanda
Syiah Kuala Law Journal 1 (3), 137-150, 2017
12017
Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014
R Hidayatullah, AH Sarong, D Ali
Syiah Kuala Law Journal 1 (3), 94-105, 2017
12017
Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
R Dewi, I Jauhari, SW Rahayu
Syiah Kuala Law Journal 1 (2), 123-144, 2017
12017
Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan di Aceh
Anisah, S Syahrizal, M Syahbandir
Syiah Kuala Law Journal 1 (2), 83-101, 2017
12017
Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertipikat Oleh Pihak Yang Dirugikan
M Muyassar, D Ali, S Suhaimi
Syiah Kuala Law Journal 3 (1), 147-166, 2019
2019
Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkotika
E Ronaldi, D Ali, M Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal 3 (1), 129-146, 2019
2019
Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba
TH Gunawan, D Ali, MN Rasyid
Syiah Kuala Law Journal 3 (1), 114-128, 2019
2019
Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015
RQ Nasrun, H Djalil, E Efendi
Syiah Kuala Law Journal 3 (1), 95-113, 2019
2019
Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
AD Putri, D Darmawan, TM Mansur
Syiah Kuala Law Journal 3 (1), 81-94, 2019
2019
Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 oleh Penyidik dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP …
E Maulizar, D Ali, M Jafar
Syiah Kuala Law Journal 3 (1), 63-80, 2019
2019
Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran
IM Fitri, I Ismail, S Suhaimi
Syiah Kuala Law Journal 3 (1), 53-62, 2019
2019
Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi
H Arfhan, M Din, S Sulaiman
Syiah Kuala Law Journal 3 (1), 35-52, 2019
2019
Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero)
B Bahagia, SW Rahayu, TM Mansur
Syiah Kuala Law Journal 3 (1), 18-34, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20