Muhammad Irfan Helmy
Muhammad Irfan Helmy
Islamic and Arabic Studies, IAIN Salatiga
Verified email at iainsalatiga.ac.id - Homepage
TitleCited byYear
PEMAKNAAN HADIS-HADIS MUKHTALIF MENURUT ASY-SYA@ FI'I@: Tinjauan Sosiologi Pengetahuan
MI Helmy, H Suryadi, M Ag, PS Syamsuddin
Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014
82014
Membangun dialog, meredam konflik: pemikiran mahmoud mustafa Ayoub tentang hubungan islam-kristen
MI Helmi
Dialogia : jurnal studi Islam dan sosial Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri …, 2008
12008
Isra' Mi'raj dan Makna Fundamental Shalat
MI Helmy
http://irfanhelmy.staff.iainsalatiga.ac.id/2015/05/06/isra-miraj-dan-makna …, 2015
2015
مبادئ العدالة الإجتماعية الإسلامية فى حل مشكلة الفقر
محمد عرفان حلمى
http://irfanhelmy.staff.iainsalatiga.ac.id/2015/05/04/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8 …, 2015
2015
Prinsip-Prinsip Keadilan Islam dalam Pengentasan Kemiskinan
MI Helmy
http://irfanhelmy.staff.iainsalatiga.ac.id/2015/05/04/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8 …, 2015
2015
Al-Qur'an bukan Bibel Melacak Otentisitas Kitab Suci Agama-Agama
MI Helmy
http://irfanhelmy.staff.iainsalatiga.ac.id/2015/05/01/alquran-bukan-bibel …, 2015
2015
Kritik otoritas pemaknaan hadis menuju masyarakat Islam berkemajuan
MI Helmy
IJTIHAD Jurnal Wacana hukum Islam dan Kemanusiaan 14 (2), 285-297., 2014
2014
Fiqih Islam perspektif dialektika sosiologi pengetahuan: studi pemikiran hadis al-Shafi'i
MI Helmy
Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 11 (2), 183-198, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8