Lukman Zain MS
Lukman Zain MS
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Email yang diverifikasi di syekhnurjati.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Pembelajaran Fiqih
L Zain
Pengembangan Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama …, 2009
402009
Sejarah Hadis Pada Masa Permulaan Dan Penghimpunannya
L Zain
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis 2 (01), 2014
102014
Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits
LL Jamali, L Zain, AF Hasyim
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis 4 (02), 2016
62016
Hakikat Manusia dalam Tafsir Maqal Fi al-Insan: Dirasah Qur ‘aniyyah Karya Bint al-Shati ‘
M Faqih, A Adib, L Zain
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 6 (01), 61-78, 2018
22018
Makna Zaqqum Dalam Alquran: Kajian Tafsir Mawdu’i
I Fariha, D Junaedi, L Zain
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 6 (01), 113-130, 2018
12018
Metode Jarh wa al-Ta’dil Kelompok Mutashaddid dan Mutasahil (Telaah Pemikiran Yahya ibn Ma ‘in dan al-Turmudhi Perspektif Sosiologi Pengetahuan)
AI Al Faruq, L Zain, AF Hasyim
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 6 (01), 151-168, 2018
12018
Penafsiran Ayat-Ayat Pemicu Radikalisme Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Quraish Shihab Telaah QS. Al-Taubah (9): 5 dan 29
S Khairunnisa, L Zain, A Muthia’ah
Diya'Al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur; an dan Hadits 4 (2), 85-106, 2016
12016
KONSEP ITTISHAL AL-SANAD SEBAGAI SYARAT KAJIAN KITAB KUNING DALAM TRADISI PESANTREN AN-NAHDLIYYAH CIREBON
A Muthia’ah, L Zain
Jurnal Studi Hadis Nusantara 2 (1), 1-15, 2020
2020
HADIS MENJILATI JARI SETELAH MAKAN PERSPEKTIF MA’AN AL-HADITH
RR Falah, H Hartati, L Zain
Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis 7 (01), 129-146, 2019
2019
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–9