Follow
Ery Agus Kurnianto
Ery Agus Kurnianto
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Verified email at kemdikbud.go.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Refleksi falsafah ajaran hidup masyarakat jawa dalam prosa lirik Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi
EA Kurnianto
Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra 6 (1), 31-42, 2015
172015
Resistensi perempuan terhadap wacana ratu rumah tangga dalam cerpen Intan Paramaditha
EA Kurnianto
Atavisme 19 (1), 88-101, 2016
132016
Ketidakberdayaan perempuan atas persoalan kehidupan dalam novel garis perempuan karya Sanie B. Kuncoro
EA Kurnianto
Aksara 28 (2), 157-170, 2016
122016
Pandangan empat tokoh perempuan terhadap virginitas dalam novel Garis Perempuan karya Sanie B. Kuncoro: Perspektif feminis radikal
EA Kurnianto
Kandai 13 (2), 281-296, 2017
112017
Dua cerita rakyat dalam perbandingan
EA Kurnianto
Mlangun Jurnal Ilmiah Kebahasaan & Kesastraan 12 (2), 533-546, 2016
112016
Analisis Tiga Tataran Aspek Semiotik Tzvetan Todorov pada Cerpen “Pemintal Kegelapan” Karya Intan Paramaditha
EA Kurnianto
Kandai 11 (2), 206-216, 2017
92017
Representasi tubuh dan kecantikan dalam tiga cerpen Intan Paramaditha: Sebagai sebuah tatanan simbolik dalam dunia perempuan
EA Kurnianto
Metasastra 7 (1), 23-34, 2014
42014
KEARIFAN LOKAL DALAMPARIKAN TARI TOPENG LENGGER WONOSOBO
EA Kurnianto
Undas 16 (https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/), 47-64, 2020
32020
Erotisme dalam Sastra
EA Kurnianto
32004
Cerita rakyat di Jawa Tengah: pemetaan sastra di eks-Karesidenan Pati
II Istiana, DA Pressanti, K Sumiyardana, EA Kurnianto
Balai Bahasa Jawa Tengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa …, 2017
22017
Eksplorasi nilai-nilai luhur tradisi lisan Ngoni Cangkingan dalam adat perkawinan masyarakat Kayuagung
EA Kurnianto
METASASTRA: Jurnal Penelitian Sastra 9 (1), 25-36, 2016
22016
Representasi dan Dekonstruksi Perempuan dalam Cerpen Sang Ratu Karya Intan Paramaditha
EA Kurnianto
JURNAL BINA BAHASA 7 (1), 27-38, 2014
22014
PERLAWANAN EMPAT TOKOH PEREMPUAN DALAM NOVEL GARIS PEREMPUAN KARYA SANIE B. KUNCORO TERHADAP KONSTRUKSI SEKSUALITAS DAN SUBJEKTIVITAS PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI (The …
EA Kurnianto
Sawerigading 23 (2), 217-227, 2017
12017
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI LISAN WARAG-WARAH DAN RINGGOK-RINGGOK SUKU KOMERING, SUMATERA SELATAN (VALUES OF LOCAL WISDOM IN ORAL TRADITION OF WARAH WARAH AND …
EA Kurnianto
Alayasastra 13 (1), 73-82, 2017
12017
REPRESENTASI TOKOH PEREMPUAN DALAM NOVEL GARIS PEREMPUAN KARYA SANIE B. KUNCORO [Women Representation in Sanie B. Kuncoro’s Garis Perempuan]
EA Kurnianto
TOTOBUANG 5 (1), 89-105, 2017
12017
FUNGSI TOKOH SUPERNATURAL DAN WACANA TENTANG PEREMPUAN CERPEN “PINTU MERAH” DAN “JERITAN DALAM BOTOL” KARYA INTAN PARAMADITHA (Supernatural Characters and Discourse about Woman …
EA Kurnianto
SALINGKA 11 (02), 210-219, 2014
12014
The Cultural Meaning of the Wonosobo Social Community in Agricultural Spells
E Kurnianto, Y Yulianeta, M Fikri, I Istiana
Proceedings of the First International Conference on Democracy and Social …, 2022
2022
PARAS CANTIK PEMBAWA PETAKA DALAM CERITA RAKYAT SUMATRA SELATAN: PUTRI PINANG MASAK
EA Kurnianto
LOA: Jurnal Ketatabahasaan dan Kesusastraan 16 (2), 85-100, 2021
2021
Cultural Meaning of The Morge Siwe Wedding of Kayu Agung People, South Sumatera
E Kurnianto, M Fikri
Proceedings of the 4th BASA: International Seminar on Recent Language …, 2021
2021
ANASIR BABAD DESA SIRKANDI DALAM PERSFEKTIF STRUKTURALISME LEVI-STRAUSS
EA Kurnianto
tuahtalino 15 (1), 62-81, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20