Follow
Muhammad Suhaili Sufyan
Muhammad Suhaili Sufyan
Senior Lecturer of Islamic Political Thought, Zawiyah Cot Kala State Islamic University
Verified email at febi.iainlangsa.ac.id - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fiqh mawaris praktis: perbandingan empat mazhab dan kompilasi hukum Islam Indonesia
MS Sufyan
Citapustaka Media Perintis, 2012
92012
Busana Islami di Nanggroe Syariat
MS Sufyan
Dinas Syariat Islam, 2009
32009
IDENTITY NEGOTIATION OF CHRISTIAN AND MUSLIM STUDENTS IN INTERACTION BETWEEN RELIGIONS IN LANGSA
M Mawardi, Y Yusmami, MS Sufyan, A Azwir
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 43 (2), 261-277, 2019
22019
Kuasa rakyat melucutkan jawatan Ketua Negara: kajian perbandingan antara sistem demokrasi dan Islam
MS Sufyan
Jabatan Siasah Syariyyah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2006
12006
SUBALTERN AGENCY AND ECONOMIC RESILIENCE AMONG MUSLIM WOMEN’S TRADITIONAL PARKING ATTENDANTS IN ACEH, INDONESIA
MS Sufyan, M Ansor, M Mawardi, S Ismail
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2022
2022
Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam sistem pemerintahan Aceh/Muhammad Suhaili Sufyan
S Muhammad Suhaili
University of Malaya, 2016
2016
Peranan Ulama di Aceh: Kajian Terhadap Qanun No.2 tahun 2009 tentang Majlis Permusyawaratan Ulama
MS Sufyan
The International Seminar on The Implementation of Islamic Law Within …, 2012
2012
Sistem Pemilihan Pemimpin Dalam Perspektif Islam
MS Sufyan
At-Tafkir, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8