Normaisarah Mohammad Zahari
Normaisarah Mohammad Zahari
Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia
Verified email at student.usm.my
TitleCited byYear
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelestarian Usahawan Kecil Wanita Muslim di Pasar Besar Siti Khadijah (PBSK), Kota Bharu, Kelantan
NM Zahari
Universiti Sains Malaysia, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.