Aah Syafaah
Aah Syafaah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Verified email at syekhnurjati.ac.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Menelusuri Jejak Dan Kiprah Kiai Kholil Al-Bangkalani
A Syafaah
Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 5, 2017
32017
PERAN KH. ANAS SEBAGAI MUQODDAM TIJANIYAH DALAM ASPEK POLITIK, SOSIOEKONOMI DAN KEAGAMAAN DI PESANTREN AL-ISHLAH SIDAMULYA ASTANA JAPURA CIREBON (1883-1947)
A Syafaah
Holistik 13 (2), 2012
22012
Jaringan Ulama Cirebon Abad Ke-19 Sebuah Kajian Berdasarkan Silsilah Nasab Dan Sanad
AS Farihin, DN Rosidin
Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 7, 1-32, 2019
12019
Kelas Sosial Dalam Sistem Landeliijk Stelsel Masa Raffles (1811-1816)
A Syafaah
Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 6 (1), 2018
12018
Peran Dan Perjuangan Kiai Masykur Di Desa Karangsari Weru Cirebon (1835-1961)
A Syafaah
Holistik 1 (2), 215-227, 2016
12016
Memahami Bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat dalam Perang Kedongdong (1802-1818 M)
A Syafaah
Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 8 (2), 2020
2020
The Contribution of Al-Ghazali in Promoting Islamic Moderate Thought in Indonesia
H Hajam, M Muzaki, DN Hamidah, A Syafaah, AM Padiatra
Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization 3 (2), 1-26, 2020
2020
TRACER STUDY KOMPETISI ALUMNI JURUSAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: PELUANG DAN TANTANGAN
A Syafaah
LP2M, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 1 (1), 2019
2019
PERAN TOKOH WANITA PADA MASA KOLONIALISME
A Syafaah
Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 5 (2), 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9