nurul wahdah
nurul wahdah
Arabic Lecturer
Verified email at iain-palangkaraya.ac.id - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zoom Cloud Meeting: Media Alternatif dalam Pembelajaran Maharah Kalam di Tengah Wabah Virus Corona (Covid-19). Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab, 4 (2), 211–226
MR Mubarak, N Wahdah, AM Ilmiani, H Hamidah
82020
Penggunaan Vlog Dalam Pembelajaran Mahārah Kalām. Al Mi’yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 3 (1), 109–126
MR Mubarak, N Wahdah, AM Ilmiani, H Hamidah
62020
The Relationship between Personality Traits of Dayakese Students and Their Strategies in Learning Arabic as a Foreign Language
N Wahdah, M Ainin, MA Hamid
Dinamika Ilmu 18 (2), 237-258, 2018
32018
The Implementation of Semester Learning Plan (RPS) on Maharah Istima’Course by Using Cartoon Story Maker
AM Ilmiani, H Hamidah, N Wahdah, MR Mubarak
LISANIA: Journal of Arabic Education and Literature 4 (1), 1-22, 2020
22020
PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) K-13 BERBASIS DISCOVERY LEARNING SISWA SMA KELAS X PADA MATERI ANALISIS VEKTOR
MTP Nua, N Wahdah, M Mahfud
JURNAL NALAR PENDIDIKAN 6 (2), 95-104, 2018
22018
AL-MU'TAQADÂT NAHW TA'ALLUM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH BI WASHFIHÂ LUGHAH AJNABIYYAH'INDA AL-MUTA'ALLIMÎN'ABR IKHTILÂF AL-KHALFIYYAH AL-TSAQÂFIYYAH
N Wahdah, M Ainin, MA Hamid
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 4 (2), 264-281, 2017
22017
BERMAIN PERAN SEBAGAI DUBBER: IMPLEMANTASI INOVATIF PENDEKATANAURAL ORAL DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN KALAM
N WAHDAH
Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab 1 (2), 2016
22016
PENGGUNAAN VLOG DALAM PEMBELAJARAN MAHĀRAH KALĀM
MR Mubarak, N Wahdah, AM Ilmiani, H Hamidah
Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1 …, 2020
12020
Pengaruh Perbedaan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penggunaan Strategi Belajar Bahasa Arab Di IAIN Palangka Raya
N Wahdah, A Wulandari
Prosiding Konfererensi Nasional Bahasa Arab 3 (3), 428-436, 2017
12017
Zoom Cloud Meeting: Media Alternatif dalam Pembelajaran Maharah Kalam di Tengah Wabah Virus Corona (Covid-19)
MR Mubarak, N Wahdah, AM Ilmiani, H Hamidah
Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab 4 (2), 211-226, 2020
2020
HUBUNGAN ANTARA PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT DENGAN MOTIVASI BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS VIII MTs RAUDHATUL JANNAH PALANGKA RAYA TAHUN AJARAN 2019/2020
MD Nafis, N Wahdah, M Marsiah
Proceeding NATHLA: al-Nadwah al-'Alamiyyah fi Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah …, 2020
2020
Penggunaan vlog dalam pembelajaran maharah kalam
N Wahdah, H Hamidah, MR Mubarak, AM Ilmiani
Al Mi'yar 3 (1), 2020
2020
Penggunaan Cartoon Story Maker (CSM) dalam Pembelajaran Maharah Istima’: Apakah Efektif?
R Hidayah, M Marsiah, N Wahdah
Proceeding NATHLA: al-Nadwah al-'Alamiyyah fi Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah …, 2020
2020
Sing With Play: Apakah efektif untuk Meningkatkan Penguasaan Mufradath Bahasa Arab Siswa?
N Noraida, J Jasmani, N Wahdah
Proceeding NATHLA: al-Nadwah al-'Alamiyyah fi Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah …, 2020
2020
Reward, Punishment dan Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa: Apakah Saling Berkolerasi?
MD Nafis, N Wahdah, M Marsiah
Proceeding NATHLA: al-Nadwah al-'Alamiyyah fi Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah …, 2020
2020
Apakah Efikasi Diri Berkolerasi dengan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa?
A Azhari, N Wahdah, M Marsiah
Proceeding NATHLA: al-Nadwah al-'Alamiyyah fi Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah …, 2020
2020
Students’ Vocabulary Mastery Through Spelling Bee Game at Sevent Grade of MTsN 4 Hulu Sungai Tengah
N Wahdah
Tarbiyah dan Keguruan, 2019
2019
Similarity: The problem of students' arabic speaking skill across extoversts and introverts personality traits
N Wahdah, M Marsiah, A Wulandary
2019
(Similarity) At-Tasyabbuh synectics bibdhawaii at-Tafkiir al-Ibda'i fi tanbihi maharatu al-Kitabah
N Wahdah
IAIN Kediri, 2019
2019
Dayakese Students’ Beliefs About Arabic Language Learning and Their Relation with The Language Learning Strategies
N Wahdah, M Ainin, MA Hamid
ALSINATUNA 4 (1), 1-18, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20