nurul wahdah
nurul wahdah
Arabic Lecturer
Email yang diverifikasi di iain-palangkaraya.ac.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
The Relationship between Personality Traits of Dayakese Students and Their Strategies in Learning Arabic as a Foreign Language
N Wahdah, M Ainin, MA Hamid
Dinamika Ilmu 18 (2), 237-258, 2018
32018
The Implementation of Semester Learning Plan (RPS) on Maharah Istima’Course by Using Cartoon Story Maker
AM Ilmiani, H Hamidah, N Wahdah, MR Mubarak
LISANIA: Journal of Arabic Education and Literature 4 (1), 1-22, 2020
22020
AL-MU'TAQADÂT NAHW TA'ALLUM AL-LUGHAH AL-‘ARABIYYAH BI WASHFIHÂ LUGHAH AJNABIYYAH'INDA AL-MUTA'ALLIMÎN'ABR IKHTILÂF AL-KHALFIYYAH AL-TSAQÂFIYYAH
N Wahdah, M Ainin, MA Hamid
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 4 (2), 264-281, 2017
22017
PENGGUNAAN VLOG DALAM PEMBELAJARAN MAHĀRAH KALĀM
MR Mubarak, N Wahdah, AM Ilmiani, H Hamidah
Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1 …, 2020
12020
Pengaruh Perbedaan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penggunaan Strategi Belajar Bahasa Arab Di IAIN Palangka Raya
N Wahdah, A Wulandari
Prosiding Konfererensi Nasional Bahasa Arab 3 (3), 428-436, 2017
12017
BERMAIN PERAN SEBAGAI DUBBER: IMPLEMANTASI INOVATIF PENDEKATANAURAL ORAL DALAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN KALAM
N WAHDAH
Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab 1 (2), 2016
12016
Zoom Cloud Meeting: Media Alternatif dalam Pembelajaran Maharah Kalam di Tengah Wabah Virus Corona (Covid-19)
MR Mubarak, N Wahdah, AM Ilmiani, H Hamidah
Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab 4 (2), 211-226, 2020
2020
HUBUNGAN ANTARA PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT DENGAN MOTIVASI BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS VIII MTs RAUDHATUL JANNAH PALANGKA RAYA TAHUN AJARAN 2019/2020
MD Nafis, N Wahdah, M Marsiah
NATHLA: al-Nadwah al-'Alamiyyah fi Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah 1 (1), 1-20, 2020
2020
Penggunaan vlog dalam pembelajaran maharah kalam
N Wahdah, H Hamidah, MR Mubarak, AM Ilmiani
Al Mi'yar 3 (1), 2020
2020
Similarity: The problem of students' arabic speaking skill across extoversts and introverts personality traits
N Wahdah, M Marsiah, A Wulandary
2019
(Similarity) At-Tasyabbuh synectics bibdhawaii at-Tafkiir al-Ibda'i fi tanbihi maharatu al-Kitabah
N Wahdah
IAIN Kediri, 2019
2019
Dayakese Students’ Beliefs About Arabic Language Learning and Their Relation with The Language Learning Strategies
N Wahdah, M Ainin, MA Hamid
ALSINATUNA 4 (1), 1-18, 2018
2018
تأثير اختلاف الجنس في اختيار استراتيجيات تعلم اللغة العربية لدى الطلبة لغير قسم تربية اللغة العربية في جامعة بالنكارايا الإسلامية الحكومية
N Wahdah
Al-Ta'rib: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka …, 2018
2018
جودة ترجمة مستخلصات البحوث الجامعية من اللغة الإندونيسية إلى اللغة العربية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية في جامعة بالنكا ريا الإسلامية الحكومية
AD Deviana, N Wahdah
Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 1 (2 …, 2018
2018
بضوء التفكير اإلبداعي في تنمية مهارة الكتابة Sycnetics التشابه
AD Deviana, N Wahdah
Asalibuna 2 (1), 2018
2018
العلاقات المتعددة بين المتعلمين الداياكيين والبنجاريين في تعلم اللغة العربية من حيث سمات الشخصية والمعتقدات والاستراتيجيات المفضلة والتحصيل الدراسي
N Wahdah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018
2018
Similarity: At-Tasyabbuh synectics bibdhawaii at-Tafkiir al-Ibda'i fi tanbihi maharatu al-Kitabah (بضوء التفكير اإلبداعي في تنمية مهارة الكتابة Sycnetics التشابه)
N Wahdah, AD Deviana
Asalibuna 2 (1), 2018
2018
(Similarity) Dayakes students beliefs about arabic language learning and their relation with the language learning strategies
N Wahdah
IAIN Pekalongan, 2018
2018
Istiratijiyatu Ta'allum al-Lughah al-Arabiyyah biwasfiha Lughah Ajnabiyah'Inda al-Talamidz fi al-Madrasah al-Tsanawiyah al-Islamiyah al-Hukumiyyah 1 Banjar'Abra Ikhtilaafi al …
N Wahdah
Al-Arabi: Journal of Teaching Arabic as a Foreign Language 1 (2), 3-15, 2017
2017
Strategi Belajar Bahasa Arab sebagai Bahasa Asing lintas gender dan jurusan bagi siswa MAN 1 Banjar (Istiratijiyatu Ta'allum al-Lughah al-Arabiyyah biwasfiha Lughah Ajnabiyah …
N Wahdah
Al-Arabi: Journal of Teaching Arabic as a Foreign Language 1 (2), 3-15, 2017
2017
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20