Follow
KORAY ÇAMLICA
Title
Cited by
Cited by
Year
TURİZM ALANINDAKİ BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALAR: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
İ Yilmaz, Y Karakuş, K Çamlica, LS Toprak
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 9 (36), 83-88, 2017
112017
Örgütsel Yabancılaşmanın Örgütsel Sessizlik Üzerindeki İlişkide İş Tatmininin Aracılık Etkisi: Nevşehir İli Kamu Çalışanları Örneği
F Üstün, K Çamlıca
Journal of Recreation and Tourism Research 4 (3), 93-105, 2017
11*2017
Sürdürülebilir Turizme İlişkin Ziyaretçi Tutumlarının ve Tekrar Ziyaret Niyetlerinin Pazar Bölümlendirme Kriteri Olarak Kullanılması: Kapadokya Bölgesi Örneği
K Çamlıca
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
112014
Personel güçlendirme
D Eren, K Çamlıca
Beta Basım Yayın, 2016
42016
UNESCO dünya miras alanı bilgisinin miras alanı çekicilikleri ve çalışanların gösterdiği duygular ile turistin duyguları, memnuniyeti ve davranışsal niyeti ilişkilerindeki …
K Çamlıca
32017
Kültür ve Turizmin Kamu Yapılanmasına İlişkin Bir Araştırma
K Çamlıca, S Çelik, BB Dedeoğlu
Kültür ve Turizm Bakanlığı 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı, 1-3, 2017
32017
PAZAR BÖLÜMLENDİRME ARACI OLARAK TUTUM VE NİYETİN BİR ARADA KULLANIMI: SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÜZERİNE BİR UYGULAMA
ÖÖ TEKTAŞ, K ÇAMLICA
Verimlilik Dergisi, 31-53, 2015
32015
Turizmde büyük veri
K Çamlıca, D Küçükaltan
Detay Yayıncılık, 2018
22018
Yerel Halkın Turizmin Fayda ve Maliyetlerine İlişkin Algılamalarında Bölge Aidiyetinin Belirleyiciliği: Kapadokya Örneği.
BB Dedeoğlu, K Çamlıca, K Yusuf, MC Birinci
VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 2018
22018
Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim
K Çamlıca, Y Karakuş
Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlardan Seçmeler içinde (199-212 …, 2016
22016
EVALUATING AND IMPROVING THE DESTINATION IMAGE THROUGH QFD-AHP INTEGRATED METHOD: EXAMPLE OF CAPPADOCIA
Y Karakus, K Çamlıca
Revista Turismo Estudos e Práticas-RTEP/UERN 10 (1), 1-17, 2021
12021
Elektronik ağızdan ağıza iletişim (E-WOM)
K Çamlıca, Y Karakuş
Detay Yayıncılık, 2016
12016
Butik tarzı konaklama işletmelerinin gelişimine yönelik yerel halkın tutumları Nevşehir örneği
D Eren, N Çalışkan, K Çamlıca
12016
Kapadokya Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerine Yönelik E-Şikâyetlerin İçerik Analizi ile İncelenmesi: TripAdvisor Örneği
K ÇAMLICA, AS EREN, HM ASLAN
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (1), 122-136, 0
1
Kapadokya Bölgesi'nde faaliyet gösteren seyahat acentelerineyönelik E-şikâyetlerin içerik analizi ile incelenmesi: TripAdvisor örneği
AS Eren, K Çamlıca, HM Aslan
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2022
2022
Turizmde Blockchain
K Çamlıca
Detay Yayıncılık, 2021
2021
Reklamın dijitaldeki yeri: Kayseri reklam ajansları örneği
E Akkaş, K Çamlıca
III. ULUSLARARASI KAPADOKYA SOSYAL BİLİMLER ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2021
2021
Improving english education in turkish tourısm faculties under supervision of british language experts
EÖ Katlav, K Çamlıca, Ş Aydın
2021
Evaluating and improving the destination image through QFD-AHP integrated method: example of Cappadocia
K Çamlıca, Y Karakuş
Revista Turismo Estudos & Práticas (RTEP), 2021
2021
Rekreatif alışveriş ve hediyelik eşya
K Çamlıca, B Gösterişli
Çizgi Kitabevi, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20