Follow
Mohd Faeez Ilias
Mohd Faeez Ilias
Lecturer of Faculty of Education, International Islamic University College, Selangor
Verified email at kuis.edu.my
Title
Cited by
Cited by
Year
Amalan penggunaan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru cemerlang Pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia
KA Jasmi, MF Ilias, AH Tamuri, MIM Hamzah
Journal of Islamic and Arabic Education 3 (1), 59-74, 2011
1712011
Faktor dorongan dan halangan penggunaan bahan bantu mengajar oleh guru Pendidikan Islam di sekolah bestari
MF Ilias, MF Ismail, KA Jasmi, MF Ilias, MF Ismail, KA Jasmi
3rd International Conference on Islamic Education 5 (1), 943-953, 2013
382013
Gaya pengajaran guru dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam
KA Jasmi, N Ibrahim, MF Ilias
Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI 2012), 8-9, 2012
312012
Infographics: teaching and learning tool
MAM Noh, MSHM Fauzi, HF Jing, MF Alias
Attarbawiy: Malaysian Online Journal of Education 1 (1), 58-63, 2017
282017
Sumber bahan bantu mengajar dalam kalangan guru Pendidikan Islam sekolah bestari
MF Ilias, K Husain, MAM Noh, ZN Rashed, M Abdullah
e-Academia Journal 5 (2), 2016
262016
Pendidikan Tahfiz di Malaysia: Satu Sorotan Sejarah
M Abdullah, AH Abdullah, AS Rosman, MF Ilias
International Conference on Islamic Education and Social Entrepreneurship 2015, 2015
18*2015
Inisiatif dan usaha guru dalam meningkatkan pengetahuan semasa penggunaan bahan bantu mengajar
MAM Noh, MF Ilias, K Husain, MS Sulaiman, M Abdullah
Journal of Social Sciences and Humanities 3, 133-144, 2016
172016
Jenis-Jenis Sumber Pengetahuan Guru Pendidikan Islam dalam Penggunaan Bahan Bantu Mengajar di Sekolah Bestari. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 3 (2), 41-54
MF Ilias, M Abdullah, K Husain, KA Jasmi, AH Abdullah, AS Rosman
162016
Peranan pendidikan islam dalam pembangunan modal insan kelas pertama
MF Ilias, KA Jasmi
Persidangan Kebangsaan Sains Sosial, 2011
162011
The perception of Islamic Education Teacher on teaching aids in smart school: A pilot study
MF Ilias, MF Ismail, KA Jasmi
Jurnal Teknologi 65 (1), 2013
142013
Penggunaan masjid dan persekitaran sekolah dalam amalan pengajaran dan pembelajaran guru cemerlang pendidikan Islam sekolah menengah di Malaysia
KA Jasmi, MF Ilias
Dalam Prosiding Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa …, 2011
122011
Peranan Al-Quran Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Dan Hubungannya Dengan Sains
ZN Rashed, AH Tamuri, MI Pisol, MF Ilias, SS Ihwani
Educational Studies 1 (1), 133-144, 2016
112016
Strategi awal menghafaz al Quran menurut Abu Dzar Al-Qalamuni
M Abdullah, AH Abdullah, AS Rosman, MF Illias
The 5th Annual International Quranic Conference, 1-16, 2015
92015
Amalan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Guru Pendidikan Islam Menengah Rendah Negeri Johor
MF Ilias
Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Tamadun Islam. Universiti Teknologi Malaysia, 2013
92013
Faktor serta Pendorong yang Mempengaruhi Kepenggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Guru-guru Pendidikan Islam
MF Ilias, KA Jasmi
Seminar Islam Nusantara, 2011
92011
Pengurusan infrastruktur sekolah: Kajian kes di Maahad Integrasi Tahfiz Selangor (MITS)
ZN Rashed, M Yahaya, MF Ilias, MF Sungit, AHA Rahman, NM Radzi
JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan 8 (3), 75-90, 2021
82021
Model Kurikulum Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan Islam
ZN Rashed, AH Tamuri, SS Ihwani, MF Ilias, M Yahaya
Islamiyyat 42, 51-58, 2020
72020
Garis Panduan bagi Hafiz al-Quran Menurut Pandang Al-Nawawi
MFI M Abdullah, AH Abdullah, AS Rosman
International Conference on Islamic Education and Social Entrepreneurship 2015, 2015
7*2015
Persediaan pengetahuan dan kemahiran dalam mengatasi fenomena tekno fobia dan tekno stress guru-guru pendidikan Islam
M Ilias, KA Jasmi
Seminar Kebangsaan Silang Budaya, 1-8, 2011
62011
Karakteristik Guru Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Al-Quran
M Abdullah, AH Abdullah, A Hehsan, MF Ilias
E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi 5 (1), 81-93, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20