Follow
Farid Permana
Farid Permana
IAIN Palangka Raya
Verified email at iain-palangkaraya.ac.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Pendidikan Ma’ had ‘ Aly Sebagai Pendidikan Tinggi Bagi Mahasantri
F Permana
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 16 (1), 1-16, 2019
272019
PENDIDIKAN ISLAM DAN PENGAJARAN BAHASA ARAB PADA MASA DINASTI UMAYYAH
F Permana
Al Qalam 12 (Pendidikan, keagamaan dan kemasyarakatan), 41, 2018
262018
TRAINING AND COACHING AS A SOLUTION TO IMPROVE NAZHIR'S PROFESSIONALITY IN JEKAN RAYA DISTRICT, PALANGKA RAYA CITY
BS Maula, W Akbar, MN Sayuti, F Permana, F Rafi, FDR Putra, D Rahima
AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (1), 21-33, 2022
112022
Revitalization of the Existence of Arabic Education in Indonesia
A Muradi, F Mubarak, F Permana, Y Hidayat, IS Wekke
Psychology And Education 57 (8), 505-514, 2020
82020
Revitalization of the Existence of Arabic in Indonesia
A Muradi, F Mubarak, F Permana, Y Hidayat, IS Wekke
Available at SSRN 3767448, 2021
32021
PEMANFAATAN SUMBER DAYA LOKAL DALAM PENGEMBANGAN PENGAJARAN BAHASA ARAB BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL
N Wahdah, F Permana
Lisan An Nathiq: Jurnal Bahasa dan Pendidikan Bahasa Arab 6 (1), 19-27, 2024
2024
Pendampingan Pengembangan Keterampilan Guru Bahasa Arab MIN 2 Kota Palangka Raya dalam Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis AI (Crossword)
NA Ridha, R Raudah, N Wahdah, M Marsiah, F Permana
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia 4 (1), 235-240, 2024
2024
al-Tawatur wa al-Qalaq wa al-Iktiab li Mu'allimi al-Lughah al-'Arabiyah fi Musyarakah PPG'abr al-Internet
AY Rahman, F Permana
Prosiding Pertemuan Ilmiah Internasional Bahasa Arab 14 (1), 620-628, 2023
2023
Arabic Learning Curriculum For Non Arab In Rusydi Ahmad Thuaimah’s Version/منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عند رشدي أحمد طعيمة
F Permana, S Syuhadak
Ijaz Arabi Journal of Arabic Learning 5 (2), 2022
2022
REFLEKSI DAURAH TADRIBIYAH DI UNIVERSITAS UMM AL QURA MEKKAH SAUDI ARABIA
F Permana
Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1 …, 2020
2020
Pembelajaran Maharah Kalam Kelas Daring Komunitas Cangkal Bahasa Arab
F Permana, DA Ramadhani
Proceeding NATHLA: al-Nadwah al-'Alamiyyah fi Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah …, 2020
2020
Strategi Penguasaan Mubtada’Khabar, Na’at Man’ut, dan Mudhaf Ilaih Menggunakan Rumus
F Permana
Proceeding NATHLA: al-Nadwah al-'Alamiyyah fi Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah …, 2020
2020
Tathbiq Haflah Usbu Al-Lughah Fi Tathwir Mahrah Al Kalam Inda Thalabah Al Ma'had
M Syihabuddin, F Permana, M Iqbal
Proceeding NATHLA: al-Nadwah al-'Alamiyyah fi Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah …, 2020
2020
Upaya Guru Bahasa Arab dalam Mengajarkan dan Mempraktikkan Mahārah Kalām kepada Anak Sendiri
R Hidayati, F Permana, S Nur
Proceeding NATHLA: al-Nadwah al-'Alamiyyah fi Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyyah …, 2020
2020
اللغة العربية الفصحى المعاصرة وتعليمها
F Permana
Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 1 (1 …, 2018
2018
منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عند رشدي أحمد طعيمة
F Permana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018
2018
تعليم مادة طرائق تدريس اللغة العربية عبر الفيديو التعليمي
فريد فرمانا
Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab 1 (1), 2015
2015
Lingkungan Bahasa dan Pemerolehan Bahasa Arab
F Permana
Al Qalam 8 (Juli-Desember 2013), 65, 2013
2013
إعداد فيديو تعليمي لكتاب "طرائق تدريس اللغة العربية لأحمد فؤاد أفندي": بحث تطويري
F Permana
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/8099, 2013
2013
PEER REVIEW ARTIKEL REV" Revitalization of the Existence of Arabic Education in Indonesia"
A Muradi, FM Faisal Mubarak, F Permana, H YUSUF, IS Wekke
Psychology and Education, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20