Oman Fathurahman
Oman Fathurahman
Center for the Study of Islam and Society (PPIM), Syarif Hidayatullah State Islamic University
Verified email at uinjkt.ac.id - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Tarekat Syattariyah di Minangkabau
O Fathurahman
Prenadamedia Group, 2008
912008
Filologi Indonesia: Teori dan Metode
O Fathurahman
Prenadamedia Group, 2015
872015
Tanbih al-masy: menyoal wahdatul wujud: kasus Abdulrrauf singkel di Aceh abad 17
O Fathurahman
Mizan, 1999
831999
Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik
A Munhanif
Gramedia Pustaka Utama, 2002
742002
Tentang perempuan Islam: Wacana dan gerakan
A Fauzia
Gramedia Pustaka Utama, 2004
722004
Khazanah naskah: panduan koleksi naskah-naskah Indonesia sedunia
H Chambert-Loir, O Fathurahman
Yayasan Obor Indonesia, 1999
541999
Jawa Barat, koleksi lima lembaga
ES Ekajati
Yayasan Obor Indonesia, 1999
511999
Ithaf Al-Dhaki: Tafsir Wahdatul Wujud bagi Muslim Nusantara
O Fathurahman
PT Mizan Publika, 2012
322012
Katalog Naskah Ali Hasjmy Aceh
O Fathurahman, M Holil
PPIM UIN Jakarta, 2007
312007
Filologi dan Islam indonesia
O Fathurahman
Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010
282010
Katalog naskah: dayah tanoh abee Aceh besar
O Fathurahman
Komunitas Bambu, 2010
272010
From Anatolia to Aceh Ottomans, Turks and Southeast Asia
O Fathurahman, ACS Peacok
Oxford University Press, 2015
182015
Khazanah Naskah
H Chamber-Loir, O Fathurahman
Panduan Koleksi Naskah-naskah Indonesia, Sedunia-World Guide to Indonesian …, 1999
16*1999
Menyoal Wahdatul Wujud Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17
O Fathurahman
Bandung: Mizan, 1999
131999
Preservasi Naskah Klasik
F Amin
Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak 1 (1), 89-100, 2011
122011
Ithāf al-dhakī by Ibrāhīm al-Kūrānī: A Commentary of Wahdat al-Wujūd for Jāwī Audiences
O Fathurahman
Archipel, 177-198, 2011
12*2011
Sejarah Pengkafiran dan Marginalisasi Paham Keagamaan di Melayu dan Jawa: Sebuah Telaah Sumber
O Fathurahman
Analisa, 447-474, 2011
112011
Filologi dan penelitian teks-teks keagamaan
O Fathurahman
Makalah dalam Seminar Lokal Project Implementing Unit (LPIU). Jakarta: UIN …, 2003
102003
Islamisasi Jawa
A Azra
Studia Islamika 20 (1), 2013
92013
The roots of the writing tradition of hadith works in Nusantara: hidayat Al-Habib by Nur Al-Din Al-Raniri
O Fathurahman
Studia Islamika, 2012
92012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20