TRUNG NINH TRAN
TRUNG NINH TRAN
Phó giáo sư Hóa học, Đại học sư phạm Hà Nội
Verified email at hnue.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT chu kỳ III (2004-2007)
NX Trường, NT Sửu, ĐT Oanh, TT Ninh
Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005
37*2005
Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, Quyển 1-Khoa học tự nhiên
ĐH Trà, TK Ngọc, TT Ninh, TTT Thủy, NC Khanh, NVB Hiền
NXB Đại học Sư phạm, 2015
31*2015
Trần Trung Ninh, Đỗ Công Mỹ (2006)
ĐT Oanh
Câu hỏi lư thuyết và bài tập, hóa học trung học phổ thông, Tập 1, 2006
13*2006
Phạm Văn Hoan–Phạm Tuấn Hùng–Trần Trung Ninh–Cao Thị Thặng-Lê Trọng Tín-Nguyễn Phú Tuấn (2007)
NX Trường
Sách GV hoá học 11, 0
10
Bài tập trắc nghiệm hóa học 10
ĐT Oanh, PV Hoan, TT Ninh
NXB GD, Hà Nội, 2006
82006
555 câu trắc nghiệm hoá học
NX Trường, TT Ninh
Nxb ĐHQG TP Hồ Chí Minh, 2006
82006
Trắc nghiệm chọn lọc hóa học THPT–
NTSTT Ninh, NTK Thành
NXB GD, 2009
72009
Đặng Xuân Thư, Trần Trung Ninh, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Phú Tuấn (2006)
ĐT Oanh
Thiết kế bài soạn hóa học 10 nâng cao-các phương án dạy học, 0
7*
Collaborative problem-solving competency of students through teaching chemistry in high school
TT Ninh, VP Lien
Journal of Educational Sciences 2 (02), 40-49, 2018
42018
XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC
Đặng Thị Thuận An , Trần Trung Ninh
Tạp chí Khoa học - HNUE 61 (6), p. 79-86, 2016
4*2016
Evaluate Students’ Collaborative Problem-Solving Skills Through an Experiential Approach to Teach Non-metals (A Case Study in High School of Education Sciences and Viet Duc …
TTVTTTN Vu Phuong Lien
World Journal of Chemical Education 6 (4), 190-199, 2018
32018
PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN THÔNG QUA MÔ H̀NH “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC”
Nguyễn Mậu Đức , Hoàng Thị Chiên , Trần Trung Ninh
Tạp chí Khoa học - HNUE 59 (1), p. 69-75, 2014
3*2014
Giải BTHH 11 (chương tŕnh nâng cao)
TT Ninh, ĐT Nga, ĐTH Nhung
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
32008
Thiết kế giáo án điện tử trong dạy học hóa học
TT Ninh
ĐHSP Hà Nội, 2006
32006
Thí nghiệm thực hành Phương pháp dạy học Hóa học
N Cƣơng, NX Trƣờng, NT Sửu, ĐT Oanh, HV Côi, TT Ninh
Nhà xuất bản ĐHSP, 2005
32005
Trần Trung Ninh, Đào Đ́nh Thức, Lê Xuân Trọng (2007)
NX Trường
Bài tập Hóa học 10, 0
3
Project Based Learning in General Chemistry to Develop the Problem-Solving and Creativity
NN Tuan, BT Hanh, TT Ninh
American Journal of Educational Research 8 (7), 475-479, 2020
22020
Thiết kế E-book hóa học hữu cơ 11 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh chuyên hóa học
NT Thủy, TT Ninh
Tạp chí khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, 75-82, 2014
22014
Xây dựng bài kiểm tra trắc nghiệm phần Hidrocacbon trong dạy học Hoá học ở trƣờng THPT
BT Hạnh, TT Ninh
Tạp chí Giáo dục 162, 2007
22007
Trắc nghiệm hóa học 9
TTNPN Sơn, HH Mạnh
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005
22005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20