Ikuti
Agustin Hanapi
Agustin Hanapi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email yang diverifikasi di ar-raniry.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Peran perempuan dalam islam
A Hanapi
Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 1 (1), 15-28, 2015
1412015
Buku Daras Hukum Keluarga
A Hanapi, E Darmawijaya, HA Djalil
Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniri, 2014
47*2014
Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia
A Hanafi
Banda Aceh: Lembaga NaskahAceh dan Ar-RaniryPress, 2013
452013
Konsep Perceraian Dalam Islam
A Hanafi
Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Ar Raniry, 2018
232018
Urgency of marriage registration for women and child protection in Gayo Lues District
A Hanapi, E YUhermansyah
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 4 (2), 528-544, 2020
212020
Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama
A Hanafi
172012
Isbat Nikah Siri dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.
A Hanapi, M Mulyadi, M Djawas
Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 23 (1), 2021
62021
Penelantaran Isteri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan)
A Hanapi, B Risma
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 2 (2), 403-416, 2019
62019
Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia)
A Hanafi, MHB Mohamad
Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 20 (1), 57-74, 2020
52020
Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Isteri Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
A Hanapi, F Muhammad
AHKAMUL USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 1 (1), 104-120, 2021
42021
Pandangan masyarakat terhadap nusyuz dan implikasinya terhadap relasi suami-istri
A Hanapi, YS Wahyuni
Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 7 (1 …, 2021
42021
Pemahaman Yang Bias Gender
A Hanafi
TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak 6 (2), 123-131, 2017
32017
Hak Wali Mujbīr Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Perak)
A Hanapi, HH Azizan
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1 (1), 24-51, 2017
32017
Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak
A Hanafi
NAHDATUL ILMI 1 (1), 44-59, 2023
12023
Kedudukan Metode al-Qāfah Dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqashid al-Syariah
A Hanapi, I Imanuddin, K Hasballah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 14 (1), 21-37, 2022
12022
Persepsi Masyarakat Aceh Terhadap Nusyuz
A Hanapi, YS Wahyuni
Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 7 (1 …, 2021
12021
The Legitimacy of Marrying a Pregnant Woman from the Perspectives of Islamic Scholars and Legislation in Indonesia
YA Agustin Hanapi, Aulil Amri
Al-Qadha IAIN Langsa Sinta 4, 17, 2024
2024
Pudarnya nilai Kepedulian Sosial
A Hanapi
https://aceh.tribunnews.com/2024/01/17/pudarnya-nilai-kepedulian-sosial, 2024
2024
Cadar dalam Tinjauan Hukum Islam dan Budaya
A Hanapi, M Husnul, S Aini, A Lubis, SDN Solin
Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 25 (2), 2024
2024
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
S Mauliana, A Hanapi
Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7 (2), 92-104, 2023
2023
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20