Ikuti
Rahimah A. Hamid
Rahimah A. Hamid
Associate Proffesor
Email yang diverifikasi di usm.my - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Palm oil and palm kernel oil: Versatile ingredients for food applications
N Dian, RA Hamid, S Kanagaratnam, WRA Isa, NAM Hassim, NH Ismail, ...
Journal of Oil Palm Research 29 (4), 487-511, 2017
952017
Fiksyen pascakolonial: yang menjajah dan dijajah
RA Hamid
(No Title), 2010
122010
Sastra dan penjajahan: Membaca karya pengarang tersohor Indonesia dan Malaysia
RA Hamid
JENTERA: Jurnal Kajian Sastra 5 (2), 42-58, 2016
82016
Piama dan petua tradisi: Ilmu menanam padi masyarakat Melayu di utara Semenanjung Malaysia
A Hamid
SARI: Jurnal Alam Dan Tamadun Melayu 28 (2), 211-233, 2010
82010
Lirik lagu perjuangan Melayu-Islam Patani dalam media baharu: Suatu analisis
RA Hamid, MS Yaapar, SMB Munir
MELAYU: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu 8 (2), 288-309, 2015
72015
Proses kreatif: Sensitiviti dan kreativiti pengarang
RA Hamid
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017
62017
Kearifan Tempatan: Dari Lisan ke Aksara dan Media
RA Hamid
Universiti Sains Malaysia, 2015
62015
Exploring the views and experiences of primary healthcare professionals who deliver Sexual and Reproductive Health services to unmarried adolescents in Malaysia
SHA Hamid
PQDT-Global, 2019
42019
Sea level changes along the coast of Sandakan Town, Sabah, Malaysia: projection and inundation coverage
D Anthony, A Shaaban, TH Aung, E Saleh, RA Hamid, A Osman
Proceedings of the E-Proceedings of the 36th IAHR World Congress, Hague, The …, 2015
42015
Debu Merah: Menyorot kreativiti Shanon Ahmad tentang Debu-Debu dalam Kehidupan Masyarakat
RA Hamid
42013
Potential association of nicotinamide on the telomerase activity and telomere length mediated by PARP-1 mechanism in myeloid cancer
A HAMID, S SULONG
Sains Malaysiana 49 (4), 839-846, 2020
32020
Kearifan Tempatan: Pandainya Melayu dalam Karya Sastera
RA Hamid
Universiti Sains Malaysia, 2015
32015
Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara jilid 1—Berasal dari Akar
MKA Rahman, RA Hamid, N Zainun
Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2013
32013
Kesetiaan kepada Teks: Dari Novel ke Filem Ranjau Sepanjang Jalan
NN Azmi, R Hashim, RA Hamid
Persidangan Shahnon Ahmad Salam Sastera, Media dan Budaya, 2012
32012
Fiksyen pascakolonial: Kajian bandingan terhadap karya Keris Mas dengan Mochtar Lubis
RA Hamid
Postcolonial fiction: comparing the works of Keris Mas and Mochtar Lubis …, 2004
32004
FARMERS'ALMANAC AND TRADITIONAL WISDOM: RICE CULTIVATION IN THE NORTHERN REGION OF PENINSULAR MALAYSIA 1
RA Hamid
Kajian Malaysia 33, 175, 2015
22015
Kearifan Tempatan: Dari Lisan Ke Aksara Dan Media (Penerbit USM)
RA Hamid
Penerbit USM, 2015
22015
Merekayasa Kearifan Tempatan Melalui Bahasa (Penerbit USM)
RA Hamid, AM Salbani, S Othman
Penerbit Usm, 2014
22014
Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara: Jilid 1-Berasal dari Akar (Penerbit USM)
N Zainun, RA Hamid, MKA Rahman
Penerbit Usm, 2012
22012
Bacaan Secara Hermeneutik
RA Hamid
Dalam Dewan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000
22000
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20