Follow
Alvi Puspita
Alvi Puspita
universitas lancang kuning
Verified email at unilak.ac.id - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Peningkatan Kemampuan Membaca Intensif Bagi Siswa SMAN 2 Rumbio Jaya
R Syamsidar, A Puspita, TM Sum
BIDIK: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 2 (2), 34-38, 2022
2022
PERTENTANGAN KELAS DALAM KUMPULAN CERPEN SEBUTIR PELURU DALAM BUKU KARYA OLY RINSON
A Puspita, R Syamsidar
Jurnal Akrab Juara 6 (4), 155-167, 2021
2021
KESELARAN MANUSIA DAN ALAM DALAM PANTUN BATOBO (KAJIAN EKOKRITIK DAN SEMIOTIK)
A Puspita
Jurnal Ilmu Budaya 17 (2), 103-119, 2021
2021
Peningkatan Kemampuan Menulis Esai Bagi Siswa SMAN 2 Tualang, Kecamatan Tualang
E Riza, A Puspita, TM Sum
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate …, 2020
2020
PENGARUH KEBERAKSARAAN PADA TEMA KEMELAYUAN DALAM SAJAK BEBERAPA PENYAIR RIAU (SEBUAH DUGAAN)
A Puspita
Jurnal Ilmu Budaya 16 (2), 141-150, 2020
2020
Pantun Batobo Tema Merendah Diri (Analisis Struktural Semiotik)
A Puspita
Madah 5 (1), 81-90, 2017
2017
Hutan dalam Mite Mambang Tawuong Asam (Sebuah Tafsir atas Cerita Lisan Teluk Meranti)
A Puspita, H Hendra
Antropologi Indonesia, 66-80, 2015
2015
NOVEL NEGERI 5 MENARA KEPOPULERAN DAN IDEOLOGI
A Puspita
Jurnal Pustaka Budaya 1 (2), 69-83, 2014
2014
NOVEL NEGERI 5 MENARA KEPOPULERAN DAN IDEOLOGI (Kajian Ideologi Althusser dan Hegemoni Dominasi Gramscy)
A Puspita
PUSTAKA BUDAYA (e-Journal) 1 (2), 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9