JAMILAH AHMAD
JAMILAH AHMAD
SeniorLecturer
Verified email at utm.my
TitleCited byYear
AMALAN KEPIMPINAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI DI MALAYSIA
J AHMAD
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA, 2015
18*2015
Amalan Kepimpinan Sekolah Berprestasi Tinggi di Malaysia
Y Ahmad, Jamilah & Boon
Journal of Edupres 1, 2011
182011
Kajian kes tujuh habit orang yang paling berkesan dalam kalangan guru Program Sarjana Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan UTM
J Ahmad, M Yasin
Universiti Teknologi Malaysia, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3