Follow
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam
IAIN Bengkulu
Verified email at iainbengkulu.ac.id - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Tradisi bulan muharam di indonesia
J Japarudin
Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 2 (2), 167-180, 2017
162017
Modernisme Islam Dalam Pandangan Muhammad Abduh
BA Rahman
Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 2 (1), 39-50, 2017
142017
Sejarah Melayu Jambi dari Abad 7 sampai Abad 20
BA Putra
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 1-14, 2018
132018
Masjid Sebagai Pusat Perlawanan Terhadap Kolonialisme Belanda (Studi Kasus: Masjid Keramat Pulau Tengah Kerinci)
J Mirdad
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 4 (1), 1-14, 2019
82019
Protes sosial petani indramayu masa pendudukan Jepang (1942-1945)
W Iryana
Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research 8 (3), 285-300, 2017
7*2017
Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak)
M Maryam
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 1 (1), 63-76, 2016
72016
Beberapa Perbedan Masalah-masalah Nahwu Antara Bashrah dan Kufah dalam Kitab Al-Inshaaf Fi Masaa’il Al-Khilaf Bain Al-Nahwiyyin Al-Basryyin Wa Alkufyyin dan Dalil-Dalil Nahwu …
N Harianto
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 39-48, 2018
62018
Sejarah Islam di Bengkulu Abad ke XX M (Melacak Tokoh Agama, Masjid dan Lembaga [organisasi] Islam)
AA Musofa
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 1 (2), 115-130, 2016
62016
Historiografi Melayu: Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu
BA Putra
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah 1 (1), 91-102, 2016
62016
Jejak Sejarah Bung Karno di Bengkulu
A Setiyanto
Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 3 (2), 129-148, 2018
52018
Fenomena gerakan sempalan Islam di Indonesia
W Iryana
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 49-64, 2018
52018
Islam dan sejarahnya pada masyarakat Jambi Seberang
A Apdelmi
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 15-24, 2018
42018
Sastra Arab Dan Pengaruhnya Terhadap Syair-Syair Hamzah Fansuri
BA Rahman
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 1 (1), 29-46, 2016
42016
Sejarah Islam di Kota Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
BS Adha, M Maryam, J Japarudin
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (2), 111-128, 2018
22018
KELAS HAJI KELAS SOSIAL Sejarah Haji dari Zaman Kolonial Hingga Kini Ditinjau dari Kajian Kritis Kapitalisme
AM Sadzali
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 25-38, 2018
22018
Sejarah Terorisme Di Indonesia
BA Putra
Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 2 (2), 107-118, 2017
22017
Peradaban Islam Di Andalusia (Perspektif Sosial Budaya)
R Refileli
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 2 (2), 153-166, 2017
22017
Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Budaya Islam Pada Masyarakat Lembak Di Kota Bengkulu
R Harahap
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 1 (2), 191-208, 2016
22016
SOSIOLOGI DALAM SASTRA ARAB JAHILIAH (Pendekatan Sosiologis dalam Karya Puisi An-Nabighoh Adz-Dzubyani)
N Harianto
Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 1 (1), 103-114, 2016
22016
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PROGRAM TAYANGAN INDONESIA BAGUS DI NET TV TENTANG BUDAYA (STUDI PADA MAHASISWA PRODI SKI)
Y Yuhaswita
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 85-100, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20