Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam
IAIN Bengkulu
Email yang diverifikasi di iainbengkulu.ac.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Jejak Sejarah Bung Karno di Bengkulu
A Setiyanto
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (2), 129-148, 2018
22018
SEJARAH ISLAM DI BENGKULU ABAD KE XX M (Melacak Tokoh Agama, Masjid dan Lembaga [organisasi] Islam)
AA Musofa
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 1 (2), 115-130, 2016
22016
Masjid Sebagai Pusat Perlawanan Terhadap Kolonialisme Belanda (Studi Kasus: Masjid Keramat Pulau Tengah Kerinci)
J Mirdad
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 4 (1), 1-14, 2019
12019
Sejarah Islam di Kota Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
BS Adha
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (2), 111-128, 2018
12018
Beberapa Perbedan Masalah-masalah Nahwu Antara Bashrah dan Kufah dalam Kitab Al-Inshaaf Fi Masaa’il Al-Khilaf Bain Al-Nahwiyyin Al-Basryyin Wa Alkufyyin dan Dalil-Dalil Nahwu …
N Harianto
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 39-48, 2018
12018
Tradisi Bulan Muharam di Indonesia
J Japarudin
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 2 (2), 167-180, 2017
12017
MODERNISME ISLAM DALAM PANDANGAN MUHAMMAD ABDUH
BA Rahman
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 2 (1), 39-50, 2017
12017
ANALISIS PENGELOLAAN KOLEKSI NASKAH KA-GA-NGA DI MUSEUM BENGKULU
M Muhardi
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (2), 161-170, 2018
2018
SEJARAH KERUNTUHAN SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL DI BENGKULU
RA Hapriwijaya
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (2), 171-178, 2018
2018
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PROGRAM TAYANGAN INDONESIA BAGUS DI NET TV TENTANG BUDAYA (STUDI PADA MAHASISWA PRODI SKI)
Y Yuhaswita
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 85-100, 2018
2018
FENOMENA GERAKAN SEMPALAN ISLAM DI INDONESIA
W Iryana
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 49-64, 2018
2018
ISLAM DAN SEJARAHNYA PADA MASYARAKAT JAMBI SEBERANG
A Apdelmi
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 15-24, 2018
2018
KELAS HAJI KELAS SOSIAL Sejarah Haji dari Zaman Kolonial Hingga Kini Ditinjau dari Kajian Kritis Kapitalisme
AM Sadzali
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 25-38, 2018
2018
SEJARAH MELAYU JAMBI DARI ABAD 7 SAMPAI ABAD 20
BA Putra
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 1-14, 2018
2018
PERLAWANAN RAKYAT BENGKULU TERHADAP KOLONIALISME BARAT 1800-1978
RAHRA Hapriwijaya
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 2 (2), 203-220, 2017
2017
SEJARAH TERORISME DI INDONESIA
BA Putra
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 2 (2), 107-118, 2017
2017
GERAKAN POLITIK ISLAM VERSUS BELANDA
M Maryam
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 2 (2), 181-188, 2017
2017
HISTORISITAS DAN NORMATIVITAS HUBUNGAN ANTARA AGAMA
I Ismail
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 2 (2), 133-152, 2017
2017
PERADABAN ISLAM DI ANDALUSIA (PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA)
R Refileli
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 2 (2), 153-166, 2017
2017
SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL NEGERI SUNGAI BENGKULU SELINTAS SEJARAH
A Setiyanto
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 2 (1), 89-106, 2017
2017
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20