Ikuti
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam
IAIN Bengkulu
Email yang diverifikasi di iainbengkulu.ac.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Tradisi bulan muharam di indonesia
J Japarudin
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 2 (2), 167-180, 2017
92017
Modernisme Islam Dalam Pandangan Muhammad Abduh
BA Rahman
Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 2 (1), 39-50, 2017
72017
Protes sosial petani indramayu masa pendudukan Jepang (1942-1945)
W Iryana
Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research 8 (3), 285-300, 2017
62017
Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak)
M Maryam
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 1 (1), 63-76, 2016
52016
Jejak Sejarah Bung Karno di Bengkulu
A Setiyanto
Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 3 (2), 129-148, 2018
42018
Beberapa Perbedan Masalah-masalah Nahwu Antara Bashrah dan Kufah dalam Kitab Al-Inshaaf Fi Masaa’il Al-Khilaf Bain Al-Nahwiyyin Al-Basryyin Wa Alkufyyin dan Dalil-Dalil Nahwu …
N Harianto
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 39-48, 2018
42018
Sejarah Islam di Bengkulu Abad ke XX M (Melacak Tokoh Agama, Masjid dan Lembaga [organisasi] Islam)
AA Musofa
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 1 (2), 115-130, 2016
42016
Sastra Arab Dan Pengaruhnya Terhadap Syair-Syair Hamzah Fansuri
BA Rahman
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 1 (1), 29-46, 2016
32016
Masjid Sebagai Pusat Perlawanan Terhadap Kolonialisme Belanda (Studi Kasus: Masjid Keramat Pulau Tengah Kerinci)
J Mirdad
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 4 (1), 1-14, 2019
22019
Fenomena Gerakan Sempalan Islam di Indonesia
W Iryana
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 49-64, 2018
22018
Sejarah Melayu Jambi dari Abad 7 Sampai Abad 20
BA Putra
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 1-14, 2018
22018
Sejarah Terorisme Di Indonesia
BA Putra
Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 2 (2), 107-118, 2017
22017
Historiografi Melayu: Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu
BA Putra
Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 1 (1), 91-102, 2016
22016
Sejarah Islam di Kota Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
BS Adha, M Maryam, J Japarudin
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (2), 111-128, 2018
12018
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PROGRAM TAYANGAN INDONESIA BAGUS DI NET TV TENTANG BUDAYA (STUDI PADA MAHASISWA PRODI SKI)
Y Yuhaswita
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 85-100, 2018
12018
KELAS HAJI KELAS SOSIAL Sejarah Haji dari Zaman Kolonial Hingga Kini Ditinjau dari Kajian Kritis Kapitalisme
AM Sadzali
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 3 (1), 25-38, 2018
12018
NABI ADAM AS DALAM HISTORIOGRAFI BENGKULU (Kajian Naskah Ulu atau Ka_Ga_Nga Asal Mulo Jabarail Menempo Adam)
AA Musofa
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 2 (1), 1-14, 2017
12017
Wanita dalam kajian bahasa
B Bustomi
Tsaqofah dan tarikh: Jurnal kebudayaan dan sejarah islam 1 (2), 209-219, 2016
12016
NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DALAM BUDAYA ISLAM PADA MASYARAKAT LEMBAK DI KOTA BENGKULU
R Harahap
Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam 1 (2), 191-208, 2016
12016
SOSIOLOGI DALAM SASTRA ARAB JAHILIAH (Pendekatan Sosiologis dalam Karya Puisi An-Nabighoh Adz-Dzubyani)
N Harianto
Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 1 (1), 103-114, 2016
12016
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20