Jannatul Husna, Ph.D
Title
Cited by
Cited by
Year
Minangkabau Clergies And The Writing of Hadith
JH bin Ali Nuar
Jurnal Ushuluddin 24 (1), 1-19, 2016
22016
Sunnah Nabi: realiti dan cabaran semasa
I Suliaman
Jabatan al-Quran dan al-Hadith, 2011
12011
Oemar Bakry dan Uraian 50 Hadis: Telaah Biografis dan Anotasi Teks
J Husna
Getar Hati Yogyakarta 1, x+174, 2018
2018
Dinamika Studi Hadis di Indonesia, Malaysia dan Brunei
J Husna
Kuliah Umum Semester Genap Program Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga, 2018
2018
Islam, Nasionalisme dan Mahasiswa Unggul
J Husna
Studium General Program Pengenalan Kampus (P2K), Universitas Ahmad Dahlan, 2017
2017
Pendidikan Sebagai Sendi Kemajuan Bangsa: Analisis Pemikiran Tarbiyah Mahmud Yunus
JHA Nuar
Jurnal Pendidikan, 2017
2017
Buya Mawardi dan Pandangannya Terhadap Sunnah Nabi
JHA Nuar
Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama'ah, 2017
2017
Ketokohan Buya Mawardi dalam Ilmu Hadis
JHA Nuar
Regional Convention on Islamic Studies (RCIS2016), Melaka, 2016
2016
Karya Tafsir dan Hadis Ustaz Oemar Bakry: Gagasan Membangun Ummah
JHA Nuar
Seminar Antarabangsa Pendidikan Usuluddin Kali Kelima (SAPU2016), Bandar …, 2016
2016
Kaedah Pengkaryaan Hadis Arba'in oleh Syeikh Fadani dan Buya Mawardi
JHA Nuar
Universiti Brunei Darussalam, 2016
2016
Pedagogi Rasulullah (saw): Kaedah Berkesan Membina Generasi Harapan
JHA Nuar
Seminar Pendidikan Usuluddin Kali Keempat (SPU04), Bandar Seri Begawan, 2015
2015
Sendi Kemajuan Bangsa Menurut Profesor Mahmud Yunus: Analisis ke Atas Buku Ilmu Pendidikan dan Aturan Mengajar
JHA Nuar
Persidangan Antarabangsa Pendidikan Guru (ICOTE2014), Bandar Seri Begawan, 2014
2014
Pengkaryaan Hadis oleh Ulama Melayu-Minangkabau: Inspirasi dan Cabaran Mutakhir
JHA Nuar
Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah dan Cabaran Semasa (USUL2014), Bandar …, 2014
2014
Kaedah Penulisan Hadis 40 oleh Fadani dan Mawardi: Satu Kajian Perbandingan
JHA Nuar
Seminar Antarauniversiti Pengajian Lepas Ijazah (SAPLI2014), Bandar Seri Begawan, 2014
2014
Pemikiran Hadis Buya Haji Mawardi Muhammad
JHA Nuar
Seminar Pendidikan Usuluddin Kali Ketiga (SPU3), Bandar Seri Begawan, 2014
2014
Idah al-Bab li Murid al-Nikah bi al-Sawab: Takhrij dan Tashih
JH Harapandi Dahri
Aswaja Pressindo Yogyakarta 1, 219, 2014
2014
Sheikh Fadani As A Hadith Scholar
JHA Nuar
The 2nd Joint International Seminar (SOASCIS-ASAFAS), Bandar Seri Begawan, 2013
2013
Perspektif Hadis dalam Mendepani Masalah Remaja
JHA Nuar
The 3rd SOASCIS International Conference (SICON3), Bandar Seri Begawan, 2013
2013
Analisis Hadis Terpilih dalam Karya Buya Mawardi
JHA Nuar
Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiah: Realiti dan Isu Semasa (MUSNAD2 …, 2013
2013
al-Ahadith al-Mukhtarah Karya Buya Haji Mawardi: Pengenalan Tokoh dan Metodologi
JHA Nuar
Seminar Warisan Nabawi Kali Ketiga (SWAN3), Negeri Sembilan, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20