Mohd Farhan Bin Md Ariffin
Mohd Farhan Bin Md Ariffin
Senior Lecturer, Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia
Verified email at utm.my - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Salah Faham Terhadap Istilah “Makanan Sunnah” Dalam Kalangan Masyarakat Islam di Malaysia: Satu Analisis
K Ahmad, M Yakub, ZM Yusoff, MFM Ariffin
Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu Dan Penyelesaian, 2015
62015
Pusat Rawatan Islam Di Malaysia: Antara Tanggungjawab Dan Keuntungan
K Ahmad, MFM Ariffin
Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Kementerian …, 2013
52013
The Concept of Zuhud Based on Fiqh Al-Hadith
MFA Hamid, IH Suliaman, MFM Ariffin
Jurnal Intelek 11 (1), 2016
42016
[Bibliometric Studies on Research Publication Materials: Towards The Latest Research in Islamic Studies] Kajian Bibliometrik Terhadap Bahan Penerbitan Penyelidikan Berkaitan …
KA Ahmad, M Yakub, ZM Yusoff, MA Yakob, K Awang, R Othman, ...
Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 13, 1-26, 2016
42016
Penyalahgunaan Sunnah Nabi Dalam Pelabelan Dan Promosi Produk Halal
MFMA Mohd Izzat Abd Shukur
Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur’an & al-Hadith, APIUM, 2016
4*2016
Analisis Hadith Mengenai Haiwan Fasiq Dalam Al-Kutub Al-Sittah: Kajian Terhadap Persepsi Masyarakat Melayu Di Daerah Pengkalan Hulu, Perak
MFM Ariffin
Research Poster, 2015
42015
Analisis hadith mengenai haiwan fasiq dalam al-Kutub al-Sittah: kajian terhadap persepsi masyarakat Melayu di Daerah Pengkalan Hulu, Perak/Mohd Farhan bin Md Ariffin
MF Md Ariffin
University of Malaya, 2015
42015
Khurafat Tahyul dan Teknik Mistik dalam Rawatan Alternatif
K Ahmad, MFM Ariffin
Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Kementerian …, 2013
42013
Pengubatan Alternatif Berteraskan Islam: Analisis Perkembangan Dan Hala Tujunya Di Malaysia
K Ahmad, MFM Ariffin
Jurnal ILIM: Institut Latihan Islam Malaysia 6, 2013
42013
Khurafat dan Tahyul Menurut Hadith: Kajian Terhadap Filem Seram Malaysia
MFM Ariffin
Latihan Ilmiah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012
42012
Understanding the Perception of Islamic Medicine Among the Malaysian Muslim Community
K Ahmad, MFM Ariffin, F Deraman, S Ariffin, M Abdullah, MM Abd Razzak, ...
Journal of religion and health 57 (5), 1649-1663, 2018
32018
Tafsir Feminis: Antara Rekonstruksi Tafsiran Mesra-Gender atau Huraian Pseudo-Ilmiah
MA Ramli, MI Rosele, MF Md Ariffin, MIS Zulkepli
Journal of Ma alim Al-Qur an Wa Al-Sunnah, 2018
32018
Amalan tradisi masyarakat Bajau di Semporna Sabah: kajian menurut hukum Islam
SA Marinsah, MN Hamdan, MFM Ariffin, MA Ramli
Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan 8 (2), 135-149, 2016
32016
[Contemporary Ijtihad Approach in Current Issues in Malaysia] Pendekatan Ijtihad Kontemporari Dalam Isu Semasa di Malaysia
MI Rosele, MFM Ariffin, MA Ramli, MZ Isamai
Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 13, 45-57, 2016
32016
Persepsi masyarakat terhadap rawatan alternatif Islam: satu kajian kes di negeri Selangor DE
K Ahmad, F Deraman, MF Md Ariffin, WNA Wan Kamaruzaman
Jurnal Intelek 9 (2), 26-36, 2016
32016
Pusat perubatan alternatif islam di Malaysia: Persepsi perawat terhadap aplikasi jin dalam rawatan
MFM Ariffin, K Ahmad, MI Rosele, MZ Isamail
Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari 9, 61, 2015
32015
Hala tuju pengubatan alternatif berteraskan islam di Malaysia: Kajian persepsi pengamal perubatan
K Ahmad, A Yusuf, MF Md Ariffin
Al-Basirah Journal 4 (6), 109-134, 2014
32014
Isu Keselamatan Makanan Menurut Perspektif Al-Hadith: Analisis Terhadap Perusahaan Kecil Dan Sederhana Di Lembah Klang
MFBM Ariffin
22019
Learning Concepts and Educational Development of Hafazan Al-Quran in the Early Islamic Century
ARA Hasan, ARA Ghani, M Jemali, N Nasir, MYM Yusuf, MFM Ariffin
International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7 …, 2017
22017
Analisis bibliometrik terhadap bahan penerbitan berhubung kapur barus: meneliti potensi penyelidikan terbaru
MF Md Ariffin, K Ahmad, M Yusoff, M Yakub, K Awang, R Othman, ...
Jurnal Intelek 10 (1), 12-24, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20