Follow
Isil Koc
Isil Koc
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İzmir İktisat Kongresi'nin Türk ekonomisinin oluşumuna etkileri
İC Koç
Atatürk Dergisi 3 (1), 2000
762000
Fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri: İstanbul üniversitesi örneği.
M Kuvaç, I Koç
Turkish Journal of Education 3 (2), 46-59, 0
62*
Preservice science teachers reflect on their practicum experiences
I Koc
Educational Studies 38 (1), 31-38, 2012
492012
Toilet training in Turkey: the factors that affect timing and duration in different sociocultural groups
I Koc, AD Camurdan, U Beyazova, MN Ilhan, F Sahin
Child: care, health and development 34 (4), 475-481, 2008
482008
The effect of problem-based learning on the environmental attitudes of preservice science teachers
M Kuvac, I Koc
Educational Studies 45 (1), 72-94, 2019
262019
Üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrenci velilerinin bilim ve sanat merkezi'yle ilgili görüşleri: Bir BİLSEM örneği
İ Koç
Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi 3 (3), 17-24, 2016
262016
PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’METACOGNITIVE AWARENESS LEVELS
I Koc, M Kuvac
European Journal of Education Studies, 2016
252016
Kişilerarası süreci hatırlama tekniğine dayalı süpervizyonun psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine, özyeterlik ve kaygı düzeylerine etkisi
İ Koç
Unpublished doctorate dissertation, Ege Üniversitesi, İzmir, 2013
252013
Preservice Science Teachers' Attitudes toward Environment.
I Koc, M Kuvac
International Journal of Environmental and Science Education 11 (13), 5925-5941, 2016
232016
Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoteknoloji uygulamalarına yönelik tutumları.
I Turan, M ve Koç
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2), 74-83, 0
22*
The effect of problem-based learning on the metacognitive awareness of pre-service science teachers
M Kuvac, I Koc
Educational Studies 45 (5), 646-666, 2019
172019
Psikolojik danışma becerileri eğitimine ilişkin psikolojik danışman adaylarının görüşleri
M ALADAĞ, İ KOÇ, B YAKA
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 14 (3), 859-886, 2014
162014
Inservice science teachers' views about the nature of science
B Akçay, I Koç
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (11), 1-11, 2009
152009
Sekizinci sınıf öğrencilerinin genetik kavramlarına ilişkin kavramsal anlamaları ve kavram yanılgıları
I Koç, M Turan
Başkent University Journal of Education 5 (2), 107-121, 2018
102018
KPSS'ye hazırlanan öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile sınav kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
İY Koç
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014
82014
Preservice elementary teachers' alternative conceptions of science and their self-efficacy beliefs about science teaching
I Koc
Ph. D. Thesis, 2006
72006
Preservice Teachers' Alternative Conceptions in Elementary Science Concepts.
I Koc, RE Yager
Cypriot Journal of Educational Sciences 11 (3), 144-159, 2016
62016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGI DÜZEYLERİ
M TURAN, KOÇ İşıl
HAYEF Journal of Education 13 (3), 67-82, 2013
62013
PRESERVICE TEACHERS’ALTERNATIVE CONCEPTIONS OF SCIENCE AND THEIR SELF-EFFICACY BELIEFS ABOUT SCIENCE TEACHING
I Koc, RE Yager
European Journal of Education Studies, 2016
52016
“Constructing” the Cell Cycle in 3D
I Koc, M Turan
Science Activities 49 (4), 117-127, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20