Sakinatul Raadiyah binti Abdullah
Sakinatul Raadiyah binti Abdullah
Dr, Senior Lecturer, UiTM Cawangan Pahang, Malaysia
Email yang diverifikasi di uitm.edu.my - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Mobilisation of income zakat payment in Indonesia
CM Doktoralina, Z Bahari, SR Abdullah
Ikonomika 3 (2), 189-204, 2018
102018
Kaedah Pembiayaan Pembangunan Tanah Wakaf Oleh Majlis Agama Islam Negeri Terpilih Di Malaysia
SR Abdullah
Universiti Sains Malaysia, 2018
12018
TADBIR URUS DALAM PENGURUSAN PEMBIAYAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF DI MALAYSIA
SR Abdullah
Jurnal Maw'izah 3 (1), 35-41, 2020
2020
FAKTOR KECEKAPAN TADBIR URUS DALAM PENGURUSAN PEMBIAYAAN HARTA WAKAF PRODUKTIF DI MALAYSIA
SR Abdullah
Jurnal Tuah 1 (1), 2020
2020
Integrasi wakaf dan ijarah: alternatif dalam kelestarian sekolah tahfiz swasta di Malaysia
NS Mohamad Akhir, SR Abdullah, A Mohammed Ghazali, AS Mohd Yusof, ...
International Conference on Zakat, Tax, Waqf And Economic Development (ZAWED …, 2019
2019
Transformasi Kaedah Pelaksanaan Wakaf: Satu Tinjauan Awal terhadap Pengurusan Wakaf Korporat Johor Corporation (JCorp)
SRA SR Abdullah
ISDEV International Islamic Development Management Conference (IDMAC2015 …, 2015
2015
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–6