Ikuti
Mohd Syukri Yeoh Abdullah
Mohd Syukri Yeoh Abdullah
Email yang diverifikasi di ukm.edu.my
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Penyebaran Islam dan silsilah ulama sejagat dunia Melayu
HWMS Abdullah
Khazanah Fathaniyah, 1999
641999
Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fatani, ulama'dan pengarang terulung Asia Tenggara
HWMS Abdullah
Hizbi, 1990
561990
Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara
WMS Abdullah
Khazanah Fathaniyah, 1991
501991
Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara
MS Abdullah
Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara & Khazanah Fathaniyah, 2000
422000
Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-Tokohnya di Asia Tenggara
MS Abdullah
Ramadhani, 1985
271985
A survey of problems faced by converts to Islam in Malaysia
SBM Kassim, MSY Abdullah, Z Baba
e-BANGI 8 (2), 1, 2013
232013
Penyebaran thariqat-thariqat Shufiyah Mu'tabarah di dunia Melayu
MS Abdullah
Khazanah Fathaniyah, 2000
162000
The augmentation of radical ideas and the role of islamic educational system in Malaysia
MK Abdullah
Studia Islamika 16 (1), 2009
132009
Asal usul gerakan pendidikan Muhammadiyah di Indonesia
MAM Binfas, MSY Abdullah, AM Ismail
Internasional Journal of the Malay Word Civilisation, 2014
122014
The problems of mu’allaf in Malaysia
MSY Abdullah, O Abdullah, CH Leng
Islamiyyat Journal of Islamic Studies 24, 65-84, 2003
122003
Al-Shabibi,„
OI Abdullah, J Schlattmann, M Abdullah
Transient thermoelastic analysis of multi-disc clutches”, Published in …, 2013
72013
Aspek Muamalat Dalam Kitab Mir’at Al-Thullab Karya Shaykh Abdul Rauf Ali Al-Singkili
SH Othman, MSY Abdullah, RMA Zakaria, MG Hanafiah
Jurnal'Ulwan 4 (1), 1-13, 2019
62019
Analisis Salasilah Tarekat Shaykh Shams al-Din al-Sumatra’i
R Rastam, MSY Abdullah, YM Ramli
International Journal of Islamic Thought 8, 61-79, 2015
62015
Tarekat Naqshabandiyyah Khalidiyyah in Malaysia: A Study on the Leadership of Haji Ishaq bin Muhammad Arif
AMBM Al-Merbawi, MSY Abdullah, OC Abdullah, WNBW Abdullah, ...
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 36 (2), 2012
62012
Zawiyah Shaykhkuala: Pusat Penyebaran Islam di Alam Melayu Abad Ke-17 Masihi
MSY Abdullah
SARI 27 (2), 87-118, 2009
62009
Kosmologi dalam Welstanschauung ulama sufi Melayu
MSY Abdullah
Akademika 67, 5-23, 2006
62006
An integration between information systems engineering and software engineering theories towards engineering a novel instrument and framework of web-based systems success …
IEI Fadhel, SZBS Idrus, MSY Abdullah, AAEA Ibrahim, M Omar, A Ghazi
Journal of Physics: Conference Series 1529 (2), 022007, 2020
52020
Towards Development a Novel Framework of Web-Based Systems Quality Engineering by the Integration between Information Systems and Software Engineering Theories: Context of …
IEI Fadhel, SZBS Idrus, MSY Abdullah, AAEA Ibrahim, M Omar, A Khred
Journal of Physics: Conference Series 1529 (2), 022005, 2020
52020
Manuskrip ‘Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufradin: Sumbangan Karya Abad 17 Masihi dalam Pembinaan Masyarakat Melayu Masa Kini
F Basri, S Ahmad, MSA Yeoh
Jurnal Antarabangsa Alam dan Tamadun Melayu (IMAN) 1 (2), 31-43, 2013
52013
Pemikiran Dakwah Shaykh Abdul Rauf Ali Al-Fansuri Al-Singkili
MSY Abdullah
Tesis Ph. D, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan …, 2008
52008
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20