Ikuti
Zaitul Azma Zainon Hamzah
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Sikap dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran Bahasa Melayu
ZM Nasir, ZAZ Hamzah
Procedia-Social and Behavioral Sciences 134, 408-415, 2014
982014
Bahasa Dan Pemikiran Dalam Peribahasa Melayu.
ZAZ Hamzah, AFM Hassan
GEMA Online Journal of Language Studies 11 (3), 2011
802011
Penggunaan strategi ketidaksantunan dalam kalangan remaja di sekolah
ZAZ Hamzah, AFM Hassan
Jurnal Linguistik 16 (1), 2012
382012
Enhancing reading comprehension through cognitive and graphic strategies: A constructivism approach
YM Yussof, AR Jamian, S Roslan, ZAZ Hamzah, MK Kabilan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 64, 151-160, 2012
362012
Peribahasa Melayu: Penelitian makna dan nilai
ZA Zainon Hamzah, AF Mat Hassan
Penerbitan Universiti Putra Malaysia, 2011
332011
Kesantunan bahasa dalam kalangan remaja sekolah menengah
ZAZ Hamzah, AFM Hassan, MNHM Adama
Jurnal Bahasa 12 (2), 321-328, 2011
292011
Memahami pertuturan kanak-kanak melalui analisis pragmatik
ZAZ Hamzah
Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2006
262006
Students' Reading Comprehension Performance with Emotional Literacy-Based Strategy Intervention.
YM Yussof, AR Jamian, ZAZ Hamzah, S Roslan
International Journal of Education and Literacy Studies 1 (1), 82-88, 2013
222013
Analisis kesalahan dalam penulisan pelajar bahasa kedua dari aspek morfologi
A Ismail, ZAZ Hamzah
Jurnal Linguistik 22 (1), 2018
212018
Ujaran implisit dalam filem Melayu klasik Sri Mersing
FRA Kadir, ZAZ Hamzah
International Journal of Language Education and Applied Linguistics, 2017
212017
Gangguan dalam sistem giliran bertutur kanak-kanak Melayu: satu analisis pragmatik
ZAZ Hamzah
Universiti Putra Malaysia, 2002
202002
Formal properties and characteristics of Malay rhythmic reduplication
MY Sharum, ZAZ Hamzah, MRA Wahab, MR Ismail
Procedia-Social and Behavioral Sciences 8, 750-756, 2010
182010
MALIM—a new computational approach of Malay morphology
MY Sharum, MT Abdullah, MN Sulaiman, MAA Murad, ZAZ Hamzah
2010 International Symposium on Information Technology 2, 837-843, 2010
152010
Penggunaan lakuan pertuturan dalam mesyuarat
A Juhari, ZAZ Hamzah
Jurnal Linguistik 19 (1), 2015
142015
Retorik pembangunan sosioekonomi masyarakat dalam laporan media
MMA Bakar, ZAZ Hamzah
Jurnal Linguistik 20 (2), 10-25, 2015
132015
Penggunaan Bahasa dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik
ZAZ Hamzah
Universiti Putra Malaysia, 2000
132000
Pengkategorian peribahasa Melayu berdasarkan aspek nilai dan pemikiran: Satu analisis pragmatik
AFM Hassan, ZAZ Hamzah
Selangor: Universiti Putra Malaysia, 2010
122010
Penggunaan implikatur sebagai medium penjelasan akidah
RSR Mohamad, ZAZ Hamzah
Jurnal Linguistik 19 (2), 2015
112015
Kesantunan dan strategi berbahasa dalam konteks pendidikan
ZAZ Hamzah
102012
Atman. 2000. Pemberian Pupuk SP36 dan System Tanam Padi Sawah Varietas Cisokan
Z Hamzah
Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian dan Pengkajian Pertanian …, 0
10
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20