Follow
Prof. Dr. Burhanettin Zengin
Prof. Dr. Burhanettin Zengin
Sakarya University of Applied Sciences - Tourism Faculty - TURKEY
Verified email at subu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Gastronomi turizminin alternatif turizm çeşidi olarak değerlendirilmesi bağlamında gastronomi turizm indeksinin oluşturulması
H Uyar, B Zengin
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (17), 355-376, 2015
1062015
Turizm sektörünün Türkiye ekonomisine reel ve moneter etkileri
B Zengin
Akademik İncelemeler Dergisi 5 (1), 102-126, 2010
922010
Yöresel yemeklerin, kırsal turizm işletmeleri mönülerinde kullanım düzeyleri: Gelveri Örneği
A Hatipoğlu, B Zengin, O Batman, S Şengül
International Journal of Social and Economic Sciences 3 (1), 06-11, 2013
902013
BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
B Zengin, B ERYILMAZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
882013
Sosyal medyada konaklama işletmelerine yönelik tüketici yaklaşımları üzerine bir araştırma
B ERYLMAZ, B Zengin
İşletme Bilimi Dergisi 2 (1), 147-167, 2014
762014
Butik otel işletmelerinin sosyal medya kullanımına yönelik bir inceleme: facebook örneği
B ERYILMAZ, B Zengin
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2), 42-59, 2014
642014
Karamanın mağara turizmi potansiyeli ve turizm açısından kullanılabilirliği
Ö ARPACI, B Zengin, O Batman
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2012
602012
Gastronomi turizmi üzerine kavramsal bir inceleme
B Zengin, H Uyar, G Erkol
Ulusal Turizm Kongresi 1, 16, 2015
592015
Turizm coğrafyası
B Zengin
Sakarya Üniversitesi, 1999
421999
Turist rehberliği eğitiminin değerlendirilmesi: Profesyonel turist rehberleri üzerine bir uygulama
N Eker, B Zengin
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (4), 65-74, 2016
412016
Turizm coğrafyası: Türkiye genel ve bölgeler turizm coğrafyası
B Zengin
Değişim Yayınları, 2006
372006
Çevresel inovasyon ve konaklama işletmelerindeki uygulamalar üzerine bir araştırma: İstanbul örneği
A Vatan, B Zengin
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (8), 511-530, 2014
342014
Söğüt İlçesi’nde kültürel miras ve yerel halkın turizme bakış açısı
A Vatan, B Zengin
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (10), 634-650, 2015
322015
Sakarya ili termal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi
B Zengin, E Nuray
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (3 …, 2016
312016
Turizm Sektöründe Marka ve İmaj Oluşturmanın Müşteri Talebine Etkileri
B Zengin, H İldeniz
Pazarlama Dünyası Dergisi 19 (5), 36-42, 2005
312005
Tarım turizmine yönelik hazırlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi
S Akkaşoğlu, C Akyol, Ş Ulama, B Zengin
Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2019
302019
Ekoturizm kaynaklarının geliştirilmesi: doğu Marmara bölgesi örneği
A Bayram, B Zengin
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2012
302012
Turist rehberliği meslek kanununun profesyonel turist rehberlerince değerlendirilmesi
B Zengin, E Nuray, GE BAYRAM
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (2), 142-156, 2017
282017
Konaklama sektöründe kurumsal imajın önemi ve tüketici tercihlerine etkileri
B Zengin, Z Gürkan
282007
Yerel mutfakların gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi: Sivas örneği
B Zengin, M Işkın
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (40), 404-415, 2017
262017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20