Imam Fauji
Imam Fauji
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Verified email at umsida.ac.id - Homepage
TitleCited byYear
Pengembangan Komik Akidah Akhlak untuk Meningkatkan Minat Baca dan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. halaqa: Islamic Education Journal 1 (1)
EF Fahyuni, I Fauji
Juni, 2017
192017
Pengembangan Komik Akidah Akhlak Untuk Meningkatkan Minat Baca dan Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar
EF Fahyuni, I Fauji
Halaqa: Islamic Education Journal 1 (1), 17-26, 2017
62017
Kajian Terhadap Ayat-Ayat I'jāz ‘Ilmiy Dalam Surah Al-Ra ‘D
KBM Zin, SNBBS Bidin, I Fauji
Halaqa: Islamic Education Journal 2 (1), 53-73, 2018
2018
Amalan Hisbah Dan Prospek Terhadap Pengurusan Akidah Di Malaysia: Satu Tinjauan Awal
SB Rambli, EAZE Alwi, I Fauji
Halaqa: Islamic Education Journal 2 (1), 01-11, 2018
2018
Integration of Schools and Madrassa into Pesantren in Indonesia
I Istikomah, EF Fahyuni, I Fauji
1st International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5