Ahmad Baidowi (Scopus ID: 57224572308)
Ahmad Baidowi (Scopus ID: 57224572308)
UIN Sunan Kalijaga
Email yang diverifikasi di uin-suka.ac.id - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Filsafat politik: Kajian historis dari zaman Yunani Kuno sampai zaman modern
HJ Schmandt, A Baidlowi, I Bahehaqi, Kamdani
Pustaka Pelajar, 2002
982002
Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Al-Qur’an dan Para Mufasir Kontemporer
A Baidowi
Bandung: Nuansa, 2005
692005
Muslim Ideal
MA Al-Hasyimi
Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004
372004
Wacana Studi Hadis Kontemporer
F Rahman
Tiara Wacana Yogya, 2002
322002
Menjadi muslim ideal: pribadi Islami menurut al-Quran dan as-Sunnah
MA Al-Hasyimi, A Baidowi
Mitra Utama, 1999
291999
Islam, tradisi, dan peradaban
S Syamsuddin
Diterbitkan oleh Bina Mulia Press bekerjasama dengan Penerbit Suka-Press, 2012
232012
Mengenal Thabathaba'i dan kontroversi nasikh mansukh
A Baidowi, MA Elwa
Nuansa, 2005
232005
Studi Kitab Tafsir Klasik-Tengah
A Baidowi
Yogyakarta: Abl Promotion, 2010
192010
Memandang Perempuan Bagaimana Al-Qur’an dan Penafsir Modern Menghormati Kaun Hawa
A Baidowi
Bandung: Marja, 2011
132011
Islam dalam Pandangan Eropa, terj
A Hourani
Imam Baihaqi dan Ahmad Baidlowi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
121998
Revolusi Harapan, terj
E From
Kamdani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
11*1996
Lari dari Kebebasan, terj
E Fromm
Escape From Freedom”, Kamdani, Pustaka Pelajar Ofset, Yogyakarta, 1999
101999
Tafsir Feminis
A Baidowi
Kajian Perempuan dalam al-Qur’an dan Para Maufasir Kontemporer, Nuansa, Bandung, 2005
92005
Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, terj
HJ Schmandt
Ahmad Baidlowi Dan Imam Baihaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
92002
Pemberantasan Korupsi dalam Persepektif Islam
A Baidlawi
dalam Jurnal Esensia 10 (2), 8, 2009
82009
Resepsi Estetis al-Qur’an
A Baidhowi
Esensia, VIII, Januari, 2007
82007
Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman
A Baidowi
Yogyakarta: Suka Press, 2003
72003
Gerakan Feminisme dalam Islam
A Baidowi
Jurnal Penelitian 10 (2), 2001
72001
Selamatkan putra-putrimu dari lingkungan tidak Islami
FM Rahbar, A Baidlowi
Mitra Pustaka, 1999
71999
Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklīl Fī Ma’ānī Al-Tanzīl Karya KH Mishbah Musthafa
A Baidhowi
Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara 1 (1), 2015
62015
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20