Dr. Hj. HAMIDAH MA
Dr. Hj. HAMIDAH MA
IAIN Palangka Raya
Verified email at iain-palangkaraya.ac.id
Title
Cited by
Cited by
Year
Arabic Language: between Learning Necessity and Responsibility (ar)
H Hamidah
Al-Ta'rib: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka …, 2019
12*2019
Zoom Cloud Meeting: Media Alternatif dalam Pembelajaran Maharah Kalam di Tengah Wabah Virus Corona (Covid-19)
MR Mubarak, N Wahdah, AM Ilmiani, H Hamidah
Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab 4 (2), 211-226, 2020
8*2020
Pembelajaran Maharah Al-Istima’dengan Memanfaatkan Media Youtube: Problematika dan Solusi
H Hamidah, M Marsiah
Al-Ta'rib: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka …, 2020
7*2020
PENGGUNAAN VLOG DALAM PEMBELAJARAN MAHĀRAH KALĀM
MR Mubarak, N Wahdah, AM Ilmiani, H Hamidah
Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1 …, 2020
7*2020
The Implementation of Semester Learning Plan (RPS) on Maharah Istima’Course by Using Cartoon Story Maker
AM Ilmiani, H Hamidah, N Wahdah, MR Mubarak
LISANIA: Journal of Arabic Education and Literature 4 (1), 1-22, 2020
3*2020
مهارة الكتابة (Maharah Al-Kitabah)
H Hamidah, AM Ilmiani, MR Mubarak
Insan Paripurna, 2020
2020
Analisis Buku Teks" Aku Cinta Bahasa Arab" untuk Madrasah Ibtidaiyah kelas V Terbitan Tiga Serangkai
M Abrar, H Hamidah
Al-Ta'rib: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka …, 2017
2017
Filsafat pembelajaran bahasa : perspektif strukturalism dan pragmatisme
NH Abdul Wahab Rosyidi, Suharmon, Mustafid Amna, Laily Fitriani, M. Masrur ...
Yogyakarta: Naila Pustaka, 2017
2017
AN EXPLORATORY INVESTIGATION ON TEACHING ARABICS WRITING THROUGH OUTDOOR CLASS
A Hamidah, MR Mubarak
Learning 39 (5), 529-540, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9