Dr. Hj. HAMIDAH MA
Dr. Hj. HAMIDAH MA
IAIN Palangka Raya
Email yang diverifikasi di iain-palangkaraya.ac.id
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
Arabic Language: between Learning Necessity and Responsibility (ar)
H Hamidah
Al-Ta'rib: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka …, 2019
5*2019
PENGGUNAAN VLOG DALAM PEMBELAJARAN MAHĀRAH KALĀM
MR Mubarak, N Wahdah, AM Ilmiani, H Hamidah
Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1 …, 2020
12020
Peer Review buku: Filsafat pembelajaran bahasa perspektif (Strukturalisme dan pragmatisme)
H Hamidah
Naila Pustaka, 2020
2020
Peer Review Artikel The Implementation of Semester Learning Plan (RPS) on Maharah Istima’Course by Using Cartoon Story Maker
H Hamidah
IAIN Salatiga, 2020
2020
Analisis Buku Teks" Aku Cinta Bahasa Arab" untuk Madrasah Ibtidaiyah kelas V Terbitan Tiga Serangkai
M Abrar, H Hamidah
Al-Ta'rib: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka …, 2017
2017
Filsafat pembelajaran bahasa : perspektif strukturalism dan pragmatisme
NH Abdul Wahab Rosyidi, Suharmon, Mustafid Amna, Laily Fitriani, M. Masrur ...
Yogyakarta: Naila Pustaka, 2017
2017
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–6