Ikuti
Nevzat DEMİRCİ
Nevzat DEMİRCİ
Email yang diverifikasi di mersin.edu.tr
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
The development and validation of a revised Friendship Activity Scale and Adjective Checklist for use in the Indonesian Unified Sports program
E Burhaein, DTP Phytanza, N Demirci
ISS 42 (1), 15-32, 2020
262020
Stres ve stresi ortaya çıkaran durumların öğrenci üzerindeki etkisi
N Demirci, AO Engin, İ Bakay, Ö Yakut
Eğitim ve öğretim araştırmaları dergisi 2 (3), 288-296, 2013
212013
STRES VE ÖĞRENME ARASINDAKİ İLİŞKİ
AO Engin, N Demirci, E Yeni, ME Bakanlığı
212013
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler dersinde elde ettikleri kazanimlarin incelenmesi
N Demirci, P DEMİRCİ
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 25-34, 2014
192014
Coping with the COVID-19 pandemic: the role of physical activity An international position statement
E Burhaein, N Demirci, CCV Lourenço, Z Németh, DTP Phytanza
International Sports Studies, 52-70, 2021
142021
The determination of physical activity, nutrition and self-sufficiency levels of sedanter individuals of fitness club member
N Demirci
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2018
142018
The Effects of Eating Habits, Physical Activity, Nutrition Knowledge and Self-Efficacy Levels on Obesity.
N Demirci, PT Demirci, E Demirci
Universal Journal of Educational Research 6 (7), 1424-1430, 2018
132018
Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların kaba ve ince motor becerilerinin değerlendirilmesi
N Demirci, PT DEMİRCİ
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (1), 47-57, 2016
132016
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÖĞRENCİLERDE BEDEN EĞİTİMİ DERS PROGRAMINDAN VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARININ İNCELENMESİ
PT DEMİRCİ, İ ÇINAR, N DEMİRCİ
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2014 (2), 136-150, 2014
122014
Effects of oral coenzyme Q10 on preventing the accumulation of lactic acid developing during the exercise performances of endurance skiing athletes
N Demirci, E Beytut
American Journal of Sports Science 2 (3), 65-70, 2014
122014
İlköğretim I
N Demirci, N Demirci, P ToptaĢ Demirci
Kademe Sınıf Öğretmenlerine Göre Oyunla Eğitimin Çocuğun Gelişimine Ait …, 2006
122006
The Influence of Physical Activity Level on the Children's Learning Ability of Disabled Children Having Difficulties in Learning
N Demirci, AO Engin, A Özmen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 1572-1578, 2012
112012
Investigation of Obesity, Physical Activity and Sedentary Behaviors of Individuals with and Without Autism Spectrum Disorder during the Covid-19 Pandemic Process
N Demirci, DTP Phytanza
JUMORA: Jurnal Moderasi Olahraga 1 (02), 45-55, 2021
102021
Why should we do physical activity? More active people for a healthier world
N DEMİRCİ, İ YILDIRIM, PT DEMİRCİ, Y ERSÖZ
International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences 1 (2), 1-14, 2018
102018
The Effect of School-Based Exercise Practices of 9-11 Year Old Girls Students on Obesity and Health-Related Quality of Life.
N Demirci, PT Demirci, E Demirci
Universal Journal of Educational Research 5 (8), 1323-1331, 2017
102017
The Evaluation of Rough and Fine Motor Skills of Disabled Children Having Learning Difficulties. İnönü Universıty
N Demirci, P Toptaş Demirci
Journal Of Physıcal Educatıon and Sport Scıences 3 (1), 47-57, 2016
72016
Fight coronavirus disease (COVID-19): more active people for a healthier world: physical activity recommendations
N DEMİRCİ
International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences 3 (1), 1-4, 2020
62020
The Effects Of Game And Physical Activity Lessons In Children With Learning Disabilities
PT Demirci, N Demirci
Kinesiologia Slovenica 24 (3), 47-55, 2018
62018
Oyunlarla beden eğitimi ve spor öğretimi
A Demirci, E Demirci, N Demirci
Nobel, 2013
62013
The impact of coenzyme Q10 supplement on the indicators of muscle damage in young male skiing athletes
N Demirci
Educational Research and Reviews 10 (1), 75-80, 2015
42015
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–20