Ujang Andi Yusuf
Ujang Andi Yusuf
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor
Tidak ada email yang diverifikasi - Beranda
Judul
Dikutip oleh
Dikutip oleh
Tahun
MANAJEMEN PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT ‘ABDULLĀH NĀSHIH ‘ULWĀN (STUDI KITAB TARBIYAH AL-AULĀD FĪ AL-ISLĀM)
UA Yusuf
Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 6 (02), 20, 2017
32017
Pemakmuran Masjid sebagai Sarana Ibadah dan Bantuan Sosial lainnya di Masyarakat Kelurahan Pasir Kuda Bogor Barat
S Solahudin, UA Yusuf, MA Syarifudin, MF Maulana
Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (02), 133-144, 2020
12020
MANAJEMEN PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM
UA Yusuf
Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2 (02), 191-206, 2019
12019
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LINGKUNGAN, PERILAKU HIDUP SEHAT, DAN KETAHANAN PANGAN DI ERA NEW NORMAL
S Suretno, M Priyatna, UA Yusuf, S Riskawati
Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2 (01), 1-20, 2021
2021
HAK PEMBERIAN NAMA ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
UA Yusuf
Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 8 (1), 156-171, 2020
2020
UPAYA GURU TAHFIZ DALAM MENINGKATKAN HAFALAN AL-QUR’AN SISWA KELAS VIII SMP IT AL-BUNYAN CIKARET KOTA BOGOR TAHUN AJARAN 2019/2020
IHS Komara, R Maya, UA Yusuf
Prosa PAI: Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam 2 (2B), 49-62, 2020
2020
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–6