Vyki Mazaya
Vyki Mazaya
IAIN Pekalongan
Email yang diverifikasi di iainpekalongan.ac.id
JudulDikutip olehTahun
Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam
V Mazaya
Sawwa: Jurnal Studi Gender 9 (2), 323-344, 2014
112014
Cyberdakwah sebagai Filter Penyebaran Hoax
V Mazaya
Islamic Communication Journal 4 (1), 14-25, 2019
12019
Sistem tidak dapat melakukan operasi ini. Coba lagi nanti.
Artikel 1–2